Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Dricka eller inte dricka fjällvatten?

Fjällvandring lockar både svenska och utländska turister under sommarhalvåret. För en lyckad vandring är tillgång till rent dricksvatten avgörande. Men går det att dricka direkt ur en fjällbäck och vad är i så fall viktigt att tänka på?

Text: Matilda Skoglöw Foto: Henrik Witt

På alla typer av fjällvandringar är vatten en livlina. Fjällbäckar framhålls ofta som en naturlig källa till dricksvatten. Men ingen myndighet kontrollerar fjällvattnets kvalitet och de klara bäckarna kan gömma mikroorganismer som gör oss magsjuka.

–Det är upp till var och en att bestämma om vattnet i en fjällbäck känns drickbart men det kan vara svårt att själv bedöma om det finns bakterier eller virus däri, säger Christina Lantz, mikrobiolog på Livsmedelsverket.

Det säkraste alternativet för den som fjällvandrar är att välja grundvatten som trängt upp ur marken. Vattnet håller då lika god kvalitet som det från en djupborrad brunn. Men ju längre bort från grundvattenkällan du kommer desto större är risken att vattnet kommer i kontakt med saker som förorenar, till exempel fågelbajs. Även om förorenat fjällvatten inte är vanligt kan du ha otur.

–Det är klart det går att dricka fjällvatten men det är viktigt att vara medveten om riskerna som finns och inte utgå från att det är rent, säger Christina Lantz.

Grundrådet Christina Lantz och andra experter ger för att undvika episoder av magsjuka på vandringen är att koka vattnet du tar från fjällbäckar. Vattnet ska bubbla kraftigt och helst i några minuter. Det finns idag ingen sammanhållen statistik över hur många som drabbas av sjukdom när de fjällvandrar. Men risken att bli magsjuk är lika stor oavsett årstid.

Grundrådet för att undvika episoder av magsjuka på vandringen är att koka vattnet du tar från fjällbäckar.

–Det kan vara naturligt att tänka att sommaren är värst eftersom många bakterier trivs i värme men det finns också vissa bakterier och virus som är bra på att klara kalla temperaturer, till exempel campylobakterier, säger Christina Lantz. Var i Sverige du befinner dig rent geografiskt spelar inte heller någon roll för mängden virus och bakterier.

–Det är förekomst av människor och djur som gör att risken för förorening blir stor. Ett populärt län för fjällvandring i Sverige är Jämtland. Länsstyrelsen i Jämtland får med jämna mellanrum frågor om möjligheten att just dricka vattnet på fjället.

–Att ge ett svar rakt av är svårt men i jämförelse med utlandet har Sverige väldigt bra vatten, säger Gunbritt Nilsson, miljöskyddshanläggare på Länsstyrelsen i Jämtland.

Gunbritt Nilsson uppmanar alla som planerar en fjällvandring att fundera över dricksvattenfrågan redan innan de ger dig av. Hur mycket vatten kommer du att behöva? Och hur mycket orkar du bära? Det är inte säkert att det finns fjällbäckar längs alla sträckningar på vandringen.

–Det finns platser i fjällen där det är vattentomt. Ett tips är att prata med stugvärdar längs leden och fråga hur tillgången på vatten ser ut där ni ska gå.

Hösten 2017 uppmärksammade SVT Jämtland återkommande höga halter av Ecoli-bakterier i vattendrag i västra Jämtlandsfjällen. Under de senaste 20 åren har vattnet i älven Enan flera höstar uppvisat förhöjda halter av Ecoli. Skulle bakterierna komma från färsk mänsklig avföring finns risk för andra föroreningar som läkemedelsrester och gifter från hushåll. I Jämtland har det förekommit diskussioner om att fjällstationerna i länet skulle kunna vara orsaken till de höga nivåerna av bakterier. Gunbritt Nilsson råder vandrare att i allmänhet vara extra försiktiga att ta dricksvatten från vattendrag nedströms om fjällstationer.

–Det kan finnas avloppsanläggningar kopplade till stationerna. Det viktiga är att ha sunt förnuft och att lita på dina sinnen.

Fjällturer

Visar 0 av 0 äventyr Hittar du inte det du söker? Gör en avancerad sökning