Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Covid-19 påverkar Friluftsfrämjandets verksamhet

2021-07-17

Kanske har friluftsliv aldrig varit så viktigt som just nu. För när covid-19-krisen drabbade vårt samhälle och allt förändrades fanns naturen där och erbjöd ett tryggt livsrum för stillsamma stunder, för vandrande möten, för motion och för lek.

För att stärka folkhälsan, livsglädjen och respekten för naturen så genomför Friluftsfrämjandet, utöver ordinarie verksamhet, flertalet kampanjer med inspiration för friluftsliv och information om allemansrätten. Dessutom erbjuder våra förskolor I Ur och Skur stöd till andra förskolor som vill arbeta mer med utomhuspedagogik.

Denna text konkretiserar hur Friluftsfrämjandet agerar med anledning av covid-19. Friluftsfrämjandets fokus är roliga, trygga och lärorika äventyr. Det är därför självklart att Friluftsfrämjandet ska följa gällande föreskrifter och råd.

I de fall där en kommun, region eller Folkhälsomyndigheten utfärdar lokala och/eller regionala skärpta allmänna råd så ska Friluftsfrämjandet självklart även följa dessa (lokalt/regionalt).

För att minska risken för smittspridning ska

  • personer som deltar i verksamheten vara friska.
  • ett fysiskt avstånd (mellan personer över 18 år, och som inte umgås nära utanför Friluftsfrämjandets verksamhet) på minst en meter upprätthållas.
  • alla som deltar i verksamheten tvätta händer noga och ofta.
  • trängsel och folksamlingar undvikas.

Verksamheten bör dessutom genomföras utomhus (eller digitalt). Eller, inomhus med anvisade sittplatser där grupper om max 8 personer ska kunna hålla avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra grupper.

Friluftsfrämjandets verksamhet genomförs främst i lokalavdelningarna av utbildade ledare. I våra ledarutbildningar ingår kunskaper och färdigheter för trygga och säkra äventyr. Dessa kunskaper och färdigheter ska användas för att omsätta innehållet i denna text till verksamhet som har minimal risk för smittspridning. Vi rekommenderar nära dialog och avstämning mellan ledare och styrelsen kring specifika säkerhetsplaner (inkl. fokus på covid-19) för alla verksamheter.

Denna text publicerades först under våren 2020, och uppdateras löpande utifrån nya lagar, samt nya föreskrifter och allmänna råd från Folkhälsomyndigheten.

Även om vaccineringen nu har kommit igång så är det viktigt att vi alla håller i, håller ut och fortsätter hålla avstånd.

Med vänliga hälsningar,
Lars Lundström, generalsekreterare

 

Frågor ang. hur covid-19 påverkar Friluftsfrämjandets verksamhet
Om du som medlem har frågor kring hur covid-19 påverkar Friluftsfrämjandets verksamhet så diskutera det i första hand med ledaren för aktuell friluftsaktivitet eller styrelsen i din lokalavdelning. Om du som ledare har frågor kring hur covid-19 påverkar Friluftsfrämjandets verksamhet så diskutera det i första hand med grenledaren/styrelsen i din lokalavdelning.

Om ni som styrelse i en lokalavdelning har frågor kring hur covid-19 påverkar Friluftsfrämjandets verksamhet så diskutera det i första hand med styrelsen/anställda/utbildningsteam i er region. Om du som kursledare har frågor kring hur covid-19 påverkar Friluftsfrämjandets verksamhet så diskutera det i första hand med styrelsen i din region, utvecklingsgruppen eller verksamhetsansvarig på rikskontoret.

 

Läs mer: