Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Årsmöte 7 mars 2021

2020-02-11

Årsmöte 7 mars kl 17 kommer att ske digitalt via Teams i år.

Varmt välkomna på årsmöte kl17 den 7 mars.

I år har vi på grund av gällande rekommendationer valt att testa digitalt årsmöte via Teams.

Vi kommer lägga upp länken till mötet på söndagen 7 mars.Vill du ha en separat inbjudan, eller behöver du hjälp av något slag pga att mötet är digitalt skicka ett e-post till oxelosund@friluftsframjandet.se eller hör av dig på 0700810539.

 

Klistra in länken i din webläsare. (Jag har bara testat edge) Om du inte har teams appen, klicka på att använda webläsare.

Klicka på join meating.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2E5MTc5YjAtNDUwOC00NGU4LWIzYjMtN2ZlZjdlMmEzMzM5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f68d9ffd-156c-4e18-8cb6-7c55c3ec7111%22%2c%22Oid%22%3a%22eac1317a-fd8a-4f2e-b221-40391399e151%22%7d

 

För att alla skall kunna testa av sin uppkoppling öppnas mötet för tekniktest 1630, för att kunna starta i tid.

Vi vill ha in era motioner senast den 7februari till oxelosund@friluftsframjandet.se

Agendan hittar ni som vanligt i stadgarna nedan:
https://www.friluftsframjandet.se/globalassets/ovrigt-webbinnehall/publik-dokumentbank/styrdokument/2020/stadgar-2019-signerade.pdf

/Styrelsen.