Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Om du har blivit utsatt för trakasserier

Friluftsfrämjandet har nolltolerans mot trakasserier och sexuella trakasserier mot barn, ungdomar och vuxna. Alla har rätt att bemötas med respekt i vår organisation och utvecklas i en trygg miljö och i ett öppet klimat där vi behandlar varandra väl. På den här sidan hittar du kontaktuppgifter till personer du kan vända dig till om du själv eller någon annan blivit utsatt för kränkande behandling, samt information och handlingsplaner för en trygg miljö i Friluftsfrämjandet.

I Friluftsfrämjandet behandlar vi varandra och människor vi möter med respekt. Särbehandling eller diskriminering ryms inte inom Friluftsfrämjandet. 

Om du utsätts för beteende som du upplever som kränkande:

Om du utsatts för trakasserier, nedvärderande behandling eller övergrepp, ska du så fort som möjligt ta kontakt med någon i Friluftsfrämjandet som du har förtroende för. Om du inte har någon i din lokalavdelning eller region kan du vända dig till Rikskontoret.

Försök att agera utifrån de tre punkterna nedan:

  1. Säg ifrån. Har du kraft och ork att markera att det gått för långt?
  2. Skriv ner vad som har hänt och när det hände. Ibland kan det vara svårt att gå tillbaka i minnet när man ska återberätta.
  3. Ta hjälp, antingen av nyckelpersonerna nedan eller någon annan som du litar på och känner förtroende för. Den personen kan också kontakta nyckelpersonerna.

Riksorganisationen har två nyckelpersoner som hjälper dig. Dessa personer är

Kristina Ljungros

Generalsekreterare

kristina.ljungros@friluftsframjandet.se

070-254 27 75

Erik Lundvik

Styrelseordförande

erik.lundvik@friluftsframjandet.se

Vad händer vid kontakt med nyckelperson?

Ditt samtal kommer att tas om hand med största diskretion. Det innebär att så få personer som möjligt kommer att känna till vad som har hänt. När du tar kontakt i detta ärende, så kommer nyckelpersonerna att ställa frågor till dig – detta för att de ska få en bild av vad som har hänt. Därefter kommer det att listas vilka åtgärder som behöver göras. Detta sker i dialog med dig som har anmält en händelse. Det är viktigt att veta att vi kommer att lyssna och vi kommer att behandla dig med respekt.

Polisanmälan

Om en polisanmälan behöver upprättas kommer vi att vara ett stöd även i den processen, om så önskas.

Stöd

Vi kommer även att ge stöd, ibland med hjälp av en annan organisation, för att kunna ge rätt stöd till dig som blivit utsatt. Givetvis hanteras detta också med största diskretion och respekt.

Några organisationer som erbjuder stöd om du blivit utsatt:

Storasyster

Storasyster erbjuder stöd till dig som blivit utsatt för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. Vi finns här för dig och vi lyssnar gärna. Du kan alltid vara anonym och vi har tystnadslöfte. Till oss kan du som är 13 år och uppåt vända dig, oavsett könsidentitet. storasyster.org

Jourhavande Kompis - Röda korset

För dig som är upp till 25 år och behöver någon att prata med. Du kan chatta och vara anonym. Den du chattar med är också anonym och är människor som finns där för unga människor. Det är alltså inga psykologer. Jourhavande kompis

Bris

Du som är upp till 18 år kan vända dig till Bris för att få stöd i svåra situationer. Våra kuratorer finns här för dig dygnet runt via telefon, mail eller chatt. Du kan alltid vara anonym. Är du ledare, förälder eller annan vuxen kan du också få stöd och guidning kring frågor som gäller barn. bris.se 

Stöd efter övergrepp

Är en sida som har samlat kontaktuppgifter till flera organisationer som erbjuder stöd för dem som blivit utsatta för övergrepp. stodefterovergrepp.se

Stötta och våga lyssna

Att lyssna på den som har något jobbigt att berätta, det är vårt gemensamma ansvar. Att samtidigt våga utmana våra egna strukturer tar oss framåt.

Inom Friluftsfrämjandet kan vi såklart aldrig acceptera någon form av trakasserier eller övergrepp, varken sexuella eller av någon som helst annan karaktär. Aldrig. Någonsin. Läs denna text från fd. generalsekreterare Lars Lundström om vår nolltolerans mot sexuella och andra trakasserier. 

Det är förstås viktigt att vara lyhörd och att acceptera att vi kan ha olika syn, men också respektera varandras gränser. Det är också viktig att fundera på om det bemötande vi ger varandra landar väl hos andra, eller om vi kan anstränga oss mer för att vara vänligare, till förmån för ett välkomnande friluftsliv för alla.

Trakasserier

Trakasserier hör inte hemma i Friluftsfrämjandet. Friluftsfrämjandet uppmuntrar till ett öppet klimat där vi behandlar varandra väl. Om det inte sker är det viktigt att alla tar ansvar när de uppfattar ett negativt beteende och ger feedback på ett konstruktivt sätt till den berörda eller lyfter frågan med någon annan ansvarig inom organisationen. Detta gäller till exempel jargong, samtalsklimat, härskartekniker och ledarkultur. Här förklarar vi mer om vad trakasserier kan vara:

Trakasserier är beteenden som gör att en person känner sig illa behandlad, hotad eller kränkt. Trakasserier handlar om att någon använder ovälkommet beteende mot någon annan som kränker deras värdighet. Det är den som utsätts som avgör vad som är kränkande – vi är alla olika och uppfattar saker olika.

Vad är trakasserier? Fysiska: att någon slår eller håller fast en annan person. Psykiska: att bli retad återkommande, att bli utpekad och förlöjligad som dålig på en aktivitet, att bli utpekad och förlöjligad som lat fastän en försöker sitt bästa. 

Sexuella trakasserier

Friluftsfrämjandet vill förebygga och motverka sexuella trakasserier mot barn, ungdomar och vuxna. Alla har rätt att bemötas med respekt och utvecklas i en trygg miljö. Nedan förtydligar vi vad sexuella trakasserier kan vara:

Sexuella trakasserier handlar om att trakasserierna har en sexuell natur. Det kan handla om att ta på någon, skämt, förslag, uppsättande av pornografiska bilder men också om blickar som är sexuellt anspelande och självklart också sexuella handlingar av grövre karaktär. Skillnaden på flört och trakasserier handlar om huruvida beteendet är välkommet eller inte – det går alltså att ha flörtiga intentioner, men att utförandet räknas som trakasserier.

Både trakasserier och sexuella trakasserier kräver att den som utsatts kan påvisa att hen klargjort att beteendet är oönskat. Det räcker att ha gjort vid ett tillfälle!

Undantag är också om situationen är sådan att det måste vara klart för den som trakasserar att handlingen är kränkande. I slutändan är det är dock den som utsätts som avgör vad som är kränkande – vi är alla olika och uppfattar saker olika.

En återkommande problematik när det rör sig om trakasserier, oavsett form, är att det kan vara svårt att avgöra vad som hänt, då det är enskilda upplevelser det handlar om. Det är därför det är viktigt att en utredning görs av en ansvarig person – för att försöka reda ut vad som skett. 

Det som #metoo som rörelse bl.a. har lyft, är att intentioner inte alltid motsvarar effekten av handlingar. Exempelvis kan intentioner vara att flirta, men är beteendet ovälkommet (och fortsätter trots att det påtalats) så räknas det som sexuella trakasserier. Det kan inte understrykas nog att det är upplevelser hos de som utsatts som avgör om beteendet är kränkande eller inte, oavsett avsikt! 

Vad gör du om en kris sker?

I våra aktiviteter strävar vi efter säkerhet. Ring alltid 112 innan du ringer ICE-nummer eller krisnumret. Är du i behov av stöd? Ring vårt krisnummer 08-657 49 28.