Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Om du har blivit utsatt för trakasserier

Friluftsfrämjandet har nolltolerans mot all sorts kränkande särbehandling som tex trakasserier, mobbing och diskriminering mot barn, ungdomar och vuxna. Här hittar du kontaktuppgifter till personer du kan vända dig till om du själv eller någon annan blivit utsatt för kränkande särbehandling.

Vad gör du om en kris sker?

I våra aktiviteter strävar vi efter säkerhet. Ring alltid 112 innan du ringer ICE-nummer eller krisnumret. Är du i behov av stöd? Ring vårt krisnummer 08-657 49 28.

I Friluftsfrämjandet behandlar vi varandra och människor vi möter med respekt. Alla har rätt att bemötas med respekt i vår organisation och utvecklas i en trygg miljö och i ett öppet klimat där vi behandlar varandra väl. Särbehandling eller diskriminering ryms inte inom Friluftsfrämjandet. 

Om du har utsatts för beteende som du upplever som kränkande:

Om du har blivit utsatt för tex trakasserier, nedvärderande behandling eller övergrepp, ska du så fort som möjligt ta kontakt med någon i Friluftsfrämjandet som du har förtroende för.  

Det kan också vara bra att skriva ner vad som har hänt och när det hände. Ibland kan det vara svårt att gå tillbaka i minnet när man ska återberätta. 

Om du inte känner att du kan kontakta någon i din lokalavdelning eller region, så kan du vända dig till riksorganisationen. Riksorganisationen har två nyckelpersoner som hjälper dig. Dessa personer är: 

Kristina Ljungros

Generalsekreterare

kristina.ljungros@friluftsframjandet.se

070-254 27 75

Erik Lundvik

Styrelseordförande

erik.lundvik@friluftsframjandet.se

Vad händer vid kontakt med nyckelperson?

Ditt samtal kommer att tas om hand med största diskretion. Det innebär att så få personer som möjligt kommer att känna till vad som har hänt.  

När du tar kontakt i ditt ärende, så kommer nyckelpersonerna att ställa frågor till dig – detta för att de ska få en bild av vad som har hänt. Därefter kommer det att listas vilka åtgärder som behöver göras. Detta sker i dialog med dig som har anmält en händelse.  

Det är viktigt att veta att vi kommer att lyssna och vi kommer att behandla dig med respekt. Om en polisanmälan behöver upprättas kommer vi att vara ett stöd även i den processen, om så önskas. 

Stöd

Vi kommer att erbjuda stöd till dig som blivit utsatt. Vi kan också erbjuda stöd med hjälp av en annan organisation om vi bedömer att vi själva saknar den kunskap eller verktyg som behövs. Givetvis hanteras detta också med största diskretion och respekt. 

Vid oro eller misstanke

Om du är orolig för att allt inte står rätt till med ett barn eller en ungdom kan det vara bra att prata ihop dig med en ledarkollega och eventuellt även styrelsen i lokalavdelningen. Därefter kan det vara aktuellt att göra en orosanmälan till Socialtjänsten. Läs mer om detta nedan.  

Orosanmälan 

Som ledare i Friluftsfrämjandet har du inte anmälningsplikt. Dock kan alla som är oroliga för barn och unga kan göra en så kallad orosanmälan till Socialtjänsten. 

Det går till exempel skriva eller ringa till Socialtjänsten och berätta vilket barn det handlar om och varför oron uppstått. Det här kallas orosanmälan.

Ofta brukar anmälningar handla om att föräldrarna kanske inte kan ta hand om barnet, eller att barnet gör farliga saker. Som medmänniska kan alla göra en anmälan – och du kan välja att vara anonym. Anonymitet kan dock försvåra utredningen vid eventuella följdfrågor. 

Polisanmälan 

När det finns en misstanke eller en anklagelse om att ett övergrepp har skett måste lokalavdelningen agera. Det är dock inte lokalavdelningens roll att försöka bedöma eller utreda om någon är skyldig till brott eller inte. Om det misstänks att någon blivit utsatt för en brottslig handling bör ni göra en polisanmälan, eftersom det är polisens ansvar att utreda brott. 

Om det är ett barn som utsatts i verksamheten kan både vårdnadshavare och förening välja att göra en anmälan. Om en vuxen utsatts i verksamheten kan både föreningen och personen själv göra en anmälan. 

Deltagarnas trygghet måste alltid komma först, och det är inte en rättighet att vara ledare i en ideell organisation. Det måste inte ha begåtts ett brott eller finnas en dom för att ta ett beslut om att en misstänkt ledare ska pausa eller avsluta sitt uppdrag. 

Stötta och våga lyssna

Att lyssna på den som har något jobbigt att berätta, det är vårt gemensamma ansvar. Att samtidigt våga utmana våra egna strukturer tar oss framåt.

Inom Friluftsfrämjandet kan vi såklart aldrig acceptera någon form av trakasserier eller övergrepp, varken sexuella eller av någon som helst annan karaktär. Aldrig. Någonsin. 

Det är förstås viktigt att vara lyhörd och att acceptera att vi kan ha olika syn, men också respektera varandras gränser. Det är också viktig att fundera på om det bemötande vi ger varandra landar väl hos andra, eller om vi kan anstränga oss mer för att vara vänligare, till förmån för ett välkomnande friluftsliv för alla.

Kränkande särbehandling

Kränkande särbehandling är ett paraplybegrepp där trakasserier, mobbning, sexuella trakasserier, diskriminering, är underordnade begrepp.

Handlingarna kan leda till ohälsa och medföra att de som drabbas hamnar utanför den sociala gemenskapen. Det är värre om det upprepas och pågår under en längre tid. 

Diskriminering

Om grunden för kränkande särbehandling är någon av de diskrimineringsgrunder som diskrimineringslagen (2008:567) rubricerar kan det också handla om diskriminering. Dessa diskrimineringsgrunder är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Trakasserier

Trakasserier är beteenden som gör att en person känner sig illa behandlad, hotad eller kränkt. Trakasserier handlar om att någon använder ovälkommet beteende mot någon annan, som kränker deras värdighet. Det är den som utsätts som avgör vad som är kränkande – vi är alla olika och uppfattar saker olika. 

Exempel på trakasserier:

  • Fysiska: att någon slår eller håller fast en annan person. 
  • Psykiska: att bli retad återkommande, att bli utpekad och förlöjligad som dålig på en aktivitet, att bli utpekad och förlöjligad som lat fastän en försöker sitt bästa. 

Trakasserier hör inte hemma i Friluftsfrämjandet. Friluftsfrämjandet uppmuntrar till ett öppet klimat där vi behandlar varandra väl. Om det inte sker är det viktigt att alla tar ansvar när de uppfattar ett negativt beteende och lyfter det på ett konstruktivt sätt med den berörda. Detta gäller till exempel jargong, samtalsklimat, härskartekniker och ledarkultur.

Lyft frågan med styrelsen i din lokalavdelning och använd gärna underlaget i dokumentet ”Konflikthantering” för stöd i hur ni kan gå tillväga vid samtal med personen. Dokumentet finns på sidan Kris och säkerhet på Mina sidor.

Sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier handlar om att trakasserierna har en sexuell natur. Det kan handla om att ta på någon, skämt, förslag, uppsättande av pornografiska bilder men också om blickar som är sexuellt anspelande och självklart också sexuella handlingar av grövre karaktär.

Skillnaden på flört och trakasserier handlar om huruvida beteendet är välkommet eller inte – det går alltså att ha flörtiga intentioner, men att utförandet räknas som trakasserier. 

Det är alltid den som utsätts som avgör vad som är kränkande och inte, oavsett avsikt! 

Friluftsfrämjandet vill förebygga och motverka sexuella trakasserier mot barn, ungdomar och vuxna. Alla har rätt att bemötas med respekt och utvecklas i en trygg miljö. Därför är det viktigt att alla tar ansvar när de uppfattar att någon kan ha utsatts för ett kränkande beteende.

Säg ifrån om du ser något hända, och lyft frågan med styrelsen i er lokalavdelning. Det är viktigt att en utredning görs av en ansvarig person för att försöka reda ut vad som skett.  

Några organisationer som erbjuder stöd om du blivit utsatt:

Storasyster

Storasyster erbjuder stöd till dig som blivit utsatt för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. Hit kan du som är 13 år och uppåt vända dig, oavsett könsidentitet. Du kan alltid vara anonym och de som jobbar på Storasyster har tystnadslöfte. 

Storasyster.org

Jourhavande Kompis - Röda korset

För dig som är upp till 25 år och behöver någon att prata med. Du kan chatta och vara anonym. Den du chattar med är också anonym och är människor som finns där för unga människor. Det är alltså inga psykologer.

Jourhavande kompis

Bris

Du som är upp till 18 år kan alltid vända dig till Bris för att få stöd i svåra situationer. Här finns kuratorer tillgängliga dygnet runt via telefon, mail eller chatt. Du kan alltid vara anonym. 

Är du ledare, förälder eller annan vuxen kan du också få stöd och guidning kring frågor som gäller barn. 

Bris.se 

Stöd efter övergrepp

Stöd efter övergrepp är en sida som har samlat kontaktuppgifter till flera organisationer som erbjuder stöd för den som blivit utsatt för övergrepp. 

Stodefterovergrepp.se