Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

#sovaute 2019 bygger vidare på framgången från 2018

#sovaute är Friluftsfrämjandets stora sommarkampanj. Syftet är att inspirera och stötta fler att uppleva naturen. 2018 resulterade kampanjen i 325 utenätter. 2019 höjer vi målet till att 500 barnfamiljer ska inspireras att sova ute, under juni. Visst vore det fantastiskt om vi tillsammans kan lyckas med detta!

Jag hoppas att alla våra regioner vill delta genom att sprida information om kampanjen till lokalavdelningar och ledare. 

Friluftsfrämjandet Riks leder kampanjen genom att ta fram informationsmaterial som är anpassat för att sprida i sociala medier, en sova ute-guide som kortfattat beskriver de olika moment som hör till att sova ute (exempelvis allemansrätten, utrustning, packning, val av tältplats, matlagning, säkerhet, lekar), och arrangera en utlottning av fina priser. Kampanjens huvudbudskap är:

Upptäck äventyret – sov ute i juni

Ladda ner #sovaute-guiden nu och planera ert äventyr.

Delta i utlottning av fina priser. 

Läs mer: www.friluftsframjandet.se/sovaute

Lokalavdelningar kan engagera sig i kampanjen genom att sprida information om kampanjen till sina ledare och medlemmar, och genom att arrangera #sovaute-aktiviteter. Dessa aktiviteter kan exempelvis vara en tältövernattning för barnfamiljer eller en informationsträff med fokus på att tälta med barn.

För att ytterligare bredda engagemanget i kampanjen hoppas vi att många av våra ledare väljer att bli #sovaute-fadder, och därmed stötta barnfamiljer eller bekanta i vad de behöver för att sova ute med sina barn, exempelvis lån av utrustning, att göra det tillsammans, eller ”bara” råd och stöd. 

Alla som sover ute i juni uppmanas dela en bild av äventyret på Facebook och/eller Instagram och tagga med #sovaute. De som under juni använder #sovaute deltar då i utlottningen av fin friluftsutrustning.

www.friluftsframjandet.se/sovaute publicerar vi löpande mer information om kampanjen. Om ni har frågor om kampanjen så hör gärna av er till vår kommunikatör Adam Bergsveen (adam.bergsveen@friluftsframjandet.se).

Med vänliga hälsningar,

Lars Lundström, Generalsekreterare