Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

I Ur och Skur

Hur kan vi bryta det ökande stillasittandet och bidra till ett rörligare liv som forskningen förespråkar och samtidigt öka lusten till lärande? Ett sätt är att låta utevistelse ta större plats på schemat. I Ur och Skur, en uppskattad heltidsverksamhet som sprider rörelseglädje och kunskap bland tusentals barn och elever runt om i landet.

På en förskola eller skola inom I Ur och Skur gör pedagogerna didaktiska val och planerar in långa stunder för utevistelse. Här är undervisning, friluftsliv och vistelse i naturen snarare regel än undantag då uterummet används som lärmiljö och är ett lika självklart inslag som lokalerna inomhus. 

Medvetet ledarskap

Genom I Ur och Skur får du utbildning inom pedagogiken, ett koncept kopplat till läroplan och skollag. Pedagogikens utgångspunkt har sin grund i upplevelse-baserat lärande och ett medupptäckande och medagerande förhållningssätt. Som pedagog får du möjlighet att utveckla dig genom ett medvetet reflekterande ledarskap. Självklart får du också ta del av väl beprövade redskap för att jobba med utomhuspedagogik. 

Hållbar utveckling

Undervisningen genomsyras av ett hållbart synsätt och en miljöplan som även den tar sig i uttryck i praktisk handling. Barnen ska till exempel få handlingsberedskap genom att källsortera, återanvända och kompostera. Att odla för att skapa förståelse för kretsloppet är ett typiskt moment inom I Ur och Skur. 

Vad får barnen med sig?

Barnen som har förmånen att gå på I Ur och Skur, ges förutsättningar att utveckla kunskap och färdighet inom friluftslivsaktiviteter som de har nytta av hela livet. De får också en nära relation till naturen och utvecklar kunskap och trygghet att vistas där. Genom att lära med hela kroppen och alla sinnen fördjupas kunskaper inom bland annat språk, matematik och natur- och miljökunskap.

förskolor i egen regi

Lista över våra förskolor och skolor

Se lista

Kontakta I Ur och Skur

Bli en Friluftsfrämjandet-förskola

Ge barnen glädje i naturen! Din förskola kan bli en Skogsmulle-förskola eller en I Ur och Skur-förskola genom att teckna ett samarbetsavtal.

Läs mer

Ta del av det roliga!

Som medlem får du vara med på massa aktiviteter, magasinet Friluftsliv, attraktiva medlemserbjudanden, försäkring i samband med aktiviteter och mycket mer. Att vara medlem kostar mindre än en krona per dag!

Bli medlem