Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

I Ur och Skur

Hur kan vi bryta det ökande stillasittandet och bidra till ett rörligare liv somforskningen förespråkar? Ett sätt är att låta utevistelse ta större plats påschemat. I Ur och Skur är en uppskattad heltidsverksamhet som sprider rörelseglädje bland tusentals barn och elever runt om i landet.

På en förskola eller skola inom I Ur och Skur behöver pedagogerna inte pressa in korta stunder av utevistelse i ett redan fullspäckat inomhusschema. Här är undervisning och vistelse i naturen snarare regel än undantag eftersom uterummet används som lärmiljö. Utomhusmiljön och närmiljön är lika självklara inslag som lokalerna inomhus.

Medupptäckande pedagogik

Genom I Ur och Skur får din skola eller förskola ett färdigt koncept kopplat till läroplanerna och skollagen. Pedagogikens utgångspunkt har sin grund i upplevelsebaserat lärande och ett medupptäckande och medagerande förhållningssätt. Som pedagog får du möjlighet att utveckla dig genom ett medvetet reflekterande ledarskap. Självklart får du också ta del av väl beprövade redskap för att jobba med utomhuspedagogik.

Verksamheten genomsyras av ett hållbart synsätt och en miljöplan som även den tar sig i uttryck i praktisk handling. Det kan till exempel handla om att barnen får lära sig att källsortera, återanvända och kompostera. Att odla för att skapa förståelse för kretsloppet är ett typiskt moment inom I Ur och Skur.

Vad får barnen med sig?

Barn som har förmånen att gå i en I Ur och Skur-verksamhet, ges förutsättningar för friluftslivsaktiviteter och färdigheter som de har nytta av hela livet. De får också en nära relation till naturen och utvecklar kunskap och trygghet att vistas där. Genom att lära med hela kroppen och alla sinnen fördjupas kunskaper inom bland annat språk, matematik och naturvetenskap.

förskolor i egen regi

Lista över våra förskolor och skolor

Se lista

Kontakta I Ur och Skur

Bli en Friluftsfrämjandet-förskola

Ge barnen glädje i naturen! Din förskola kan bli en Skogsmulle-förskola eller en I Ur och Skur-förskola genom att teckna ett samarbetsavtal.

Läs mer

Ta del av det roliga!

Som medlem får du vara med på massa aktiviteter, magasinet Friluftsliv, attraktiva medlemserbjudanden, försäkring i samband med aktiviteter och mycket mer. Att vara medlem kostar mindre än en krona per dag!

Bli medlem