Covid-19 och Friluftsfrämjandet (Uppdaterad 2021-09-22)

Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Stå upp för allemansrätten – vår demokratiska rätt

Friluftsfrämjandet värnar allemansrätten för att behålla utrymme för friluftsliv för alla. Allemansrätten är en strategiskt avgörande förutsättning för att bedriva friluftsliv i Sverige. Omkring 80 procent av marken i Sverige ägs av enskilda och bolag. Samtidigt representerar de enskilda markägarna knappt fyra procent av befolkningen. För Sveriges befolkning och besökare är allemansrätten en förutsättning för att man ska kunna röra sig på annans mark. Därmed är också allemansrätten en förutsättning för att kunna bedriva friluftsliv.

Det är viktigt att sätta allemansrätten i sin kontext: den är en grundförutsättning för allt friluftsliv i Sverige, oavsett om det sker på egen hand, tillsammans genom en ideell förening eller genom en kommersiell organisation. Allemansrätten upplevs av många som konstant över tiden; få vet att allemansrätten är förhållandevis ung och att den förändras gradvis hela tiden på grund av nya tolkningar av vad den innebär, men också för att den med jämna mellanrum utsätts för attacker från ideologiska aktörer som vill se den radikalt förändrad eller avskaffad helt.

Allemansrätten är unik

Vi anser att allemansrätten är unik och att nya inskränkningar riskerar att göra friluftslivet till en klassfråga, då aktörerna som motsätter sig allemansrätten oftast gör det av ekonomiska skäl. Man vill helt enkelt kunna ta betalt för tillgänglighet, något vi motsätter oss kraftigt.

Stödet för allemansrätten är närmast absolut i dag, då hela 97 procent av befolkningen säger sig vilja värna den. Men utöver direkta hot mot allemansrätten, finns en rad mindre hot som tillsammans försämrar allmänhetens tillgång till naturen. De vanligaste överträdelserna i dag är:

  • Felaktig uppsättning av stängsel och skyltar som inskränker allemansrätten
  • Skydd av naturområden som innefattar förbud mot att tälta och elda, utan saklig grund
  • Privata bryggor på strandskyddade områden

En annan fråga som vädras med jämna mellanrum, är att begränsa kommersiella aktörers nyttjande av allemansrätten. Frågan aktualiserar ofta i samband med debatten om kommersiell bärplockning, när långvariga tältläger sätts upp privat mark, med nedskräpning och annan åverkan som följd.

Att hantera detta som en fråga för allemansrätten är dock fel väg att gå, då ett slentrianmässigt förbud mot kommersiella aktörer skulle få negativa konsekvenser även för exempelvis privata förskolor och skolor som vill nyttja allemansrätten. Vi ser i stället detta som en fråga för bärindustrin att hantera i enlighet med gällande lagstiftning.

Nedskräpning, naturförstörelse och långvariga tältläger bryter redan mot allemansrätten som den är formulerad i dag. Det är upp till bärindustrin att ta ansvar och ställa krav på sina leverantörer. Vi delar också syn med LRF i frågan, som anser att man måste hitta sätt att tillämpa befintliga regler för att ge markägarna stöd mot de kommersiella aktörer som inkräktar på deras mark.

Vår grundsyn är att allemansrätten ska förbli oförändrad, men att befintliga lagar måste tillämpas hårdare. Vi vill också att man investerar i att utbilda om allemansrätten, mot såväl nya generationer som markägare.

Vi vill också att man från politiskt håll kopplar samman allemansrätten med visionär stadsplanering för tätorter och storstäder.

 

Klurigt om allemansrätten

Spelet om allemansrätten

Svara på 10 snabba men kluriga frågor om allemansrätten. Utmana dina vänner!

Spela

Kortspel med frågor om allemansrätten

Spelet om allemansrätten finns som kortlek med 52 frågor och svar om allemansrätten.

Köp kortleken