Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Ökad kunskap hos våra ledare om barn med ADHD och autism

Barn med NPF-diagnoser har svårare att få vänner och slutar i högre grad med idrottsaktiviteter. Friluftsfrämjandet utbildar därför i ett anpassat ledarskap så att dessa barn ska kunna delta på lika villkor. En undersökning från Novus visar att utbildningssatsningen redan har resulterat i att 10 procent fler ideella ledare nu vet hur de kan anpassa friluftsaktiviteter för barn med NPF.

– Att vår nya ledarutbildning redan har gett resultat är vi otroligt glada över. Det är en bra början för att fortsätta att tillgängliggöra friluftslivet för barn med neuropsykiatriska funktionsvariationer. Vi vet hur viktigt rörelse och natur är för den fysiska och psykiska hälsan. Alla funkar olika, därför är det viktigt att vår verksamhet ger förutsättningar för alla att delta precis som de är, säger Bertil Ahlqvist, verksamhetschef Friluftsfrämjandet region Mälardalen.

Friluftsfrämjandets ledare möter i sina verksamheter barn och unga med olika funktionsvariationer, däribland NPF-diagnoser. Efterfrågan från de ideella ledarna på hur de kan anpassa friluftsaktiviteterna för målgruppen är stor. Med stöd av Svenska Postkodlotteriet har Friluftsfrämjandet tillsammans med Scouterna skapat en e-utbildning samt en fördjupningsutbildning som erbjuds till de två organisationernas ideella ledare.

Nyligen utvärderades utbildningen av Novus, gentemot en nollmätning 2018. Utvärderingen visar att 33 procent av ledarna anser att de efter projektet har stor kunskap att kunna anpassa verksamheten för barn och unga med ADHD eller autism. Det är en ökning på med 10 procentenheter.

Utvärderingen visar också en tydlig uppgång ibland Friluftsfrämjandets ledare angående kännedomen om ADHD. Nära 8 av 10 svarar att de vet mycket eller ganska väl vad ADHD är, vilket är en ökning med 11 procentenheter. En liknande positiv förändring syns gällande autism, då 7 av 10 nu anger ökad kännedom, vilket är en ökning med 10 procentenheter.

–Våra ideella ledare gör ett fantastiskt jobb med att visa människor i olika åldrar och med olika bakgrund ut på trygga, roliga och lärorika äventyr i naturen. Året runt, för alla. Nu fortsätter vårt arbete med att få ut den här utbildningen till ännu fler av våra ledare och därmed visa i handling att alla barn och unga att friluftslivet är en plats för dem, säger Bertil Ahlqvist.

 

Kontakt:

Bertil Ahlqvist, verksamhetschef Friluftsfrämjandet region Mälardalen
073-071 54 97, bertil.ahlqvist@friluftsframjandet.se

Kajsa Ljungberg, pressansvarig Friluftsfrämjandet
0700–434 659, kajsa.ljungberg@friluftsframjandet.se

 

Fakta:


Om NPF:
Ungefär 7 procent av Sveriges befolkning lever med NPF-diagnoser, såsom ADHD och ASD/Aspergers syndrom. Enligt Riksförbundet Attention har barn med NPF svårare än andra barn att få vänner, slutar i högre grad med idrottsaktiviteter i åldern 9-12 års ålder, när andra barn idrottar som mest och behöver ett anpassat ledarskap för att kunna delta.

Om undersökningen:
Undersökningen har genomförts bland medlemmar i Friluftsfrämjandet 2-25 år, samt ledare för barn och ungdomar. Totalt har 1442 intervjuer genomförts 6 december 2019 – 10 januari 2020. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer, med slumpmässigt utvalda medlemmar inom Friluftsfrämjandet, inom respektive målgrupp.

Om Friluftsfrämjandet
Friluftsfrämjandet är en demokratisk, partipolitiskt och religiöst obunden, ideell organisation som genom friluftsliv verkar för folkhälsa, livsglädje och respekt för naturen. Med över 108 000 medlemmar är Friluftsfrämjandets Sveriges största friluftsorganisation. De senaste fem åren har antalet medlemmar ökat med cirka 35 procent. www.friluftsframjandet.se

Ta del av det roliga!

Som medlem får du vara med på massa aktiviteter, magasinet Friluftsliv, attraktiva medlemserbjudanden, försäkring i samband med aktiviteter och mycket mer. Att vara medlem kostar mindre än en krona per dag!

Bli medlem

Bli ledare

Det enda som slår att ta del av äventyret, är att leda det. Få saker slår känslan av att vara den som ger deltagarna förtroende. Ditt engagemang bidrar till att människor kommer ut i naturen. Är du redo att bli en av oss?

Bli ledare

Hitta äventyr för barn

Visar 0 av 0 äventyr Hittar du inte det du söker? Gör en avancerad sökning