Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Mer aktuella än någonsin

2017-09-12

Låt oss samarbeta för att lösa vår tids storautmaning – barns brist på rörelse.

Det var 125 år sedan några insiktsfulla människor samlades för att skapa det vi idag känner som Friluftsfrämjandet. De hade sett det sena 1800-talets industrialisering och medföljande urbaniseringseffekt på stadsbornas hälsa och bestämt sig för att göra något åt saken. Så här ett och en fjärdedels sekel senare kan vi stoltsera med att ha gjort skidåkningen till ett brett folknöje, att vi och Skogsmulle visat barnen vägen ut till friluftslivet och att vi sedan några år tillbaka börjat resan för att möta dagens stora samhällsutmaning – stillasittandet.

Svenska barn sitter stilla nio timmar per dag. Endast 22 procent av flickorna och 44 procent av pojkarna når den dagliga rekommendationen av rörelse. Inte ens under skolans idrottstimmar rör sig barnen mer än i genomsnitt 15 minuter per lektion. Nordiska ministerrådet konstaterar samtidigt att svenska barn och ungdomar rör sig minst i Norden. Det är oroväckande siffror. Det är väl känt att människor mår bra av fysisk aktivitet och av att vara i naturen. Hur mycket vi är ute och hur mycket vi rör på oss under vår uppväxt lägger grunden för våra vanor och vår hälsa som vuxna. Låg grad av fysisk aktivitet när man är ung ökar exempelvis risken för hjärt- och kärlsjukdomar i vuxen ålder. Dessutom utvecklas barn fysiskt och motoriskt av att vara ute och det stärker inlärningen, eftersom kunskap fastnar bättre när den kopplas till olika situationer.

Elever som haft utomhusundervisning uppvisar bättre skolresultat än de som bara varit inne. Jag tror att friluftsliv och utevistelse är en viktig lösning på denna stora utmaning för våra barn. Inom Friluftsfrämjandet är vi många som jobbar stenhårt med att få barn och unga att tycka det är roligt att röra på sig och vistas utomhus. Vi kämpar med att nå utanför de demografiska grupper och de geografiska platser där vi redan är starka. Idag är barns hälsa och möjlighet att komma ut i naturen till stor del beroende av familjens vanor, utbildningsnivå och privatekonomi. Det är en stor orättvisa. För att råda bot på denna ojämlikhet ser jag skolan som en viktig väg framåt. Skolan möter alla barn och unga och kan visa dem vägen till mer friluftsliv och utevistelse. Jag tror att Friluftsfrämjandet har en viktig roll att spela här. Friluftsfrämjandet kan på bred front hjälpa skolan att hjälpa barn och unga att komma ut, må bättre och stärka inlärningen. Därför tycker jag att vi är mer aktuella än någonsin.

Jag hoppas därmed att du vill vara med som medlem ett år till, inte bara för att du själv ska få ta del av alla fantastiska äventyr våra ledare och lokalavdelningar erbjuder. Jag hoppas att du vill vara med ett år till för att hjälpa våra barn och unga till ett hälsosammare och friskare liv. Det är inget arbete vi i Friluftsfrämjandet kan göra själva. Vi behöver jobba med politiker, journalister, andra organisationer och personal inom skolan. Men vi, och barnen, behöver dig och ditt stöd.