Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Nöjda medlemmar i Friluftsfrämjandet

2016-04-21

Från mycket bra till ännu bättre - det är medlemmarnas betyg på Friluftsfrämjandet i medlemsundersökningen 2016.

74 % av Friluftsfrämjandets medlemmar är nöjda eller mycket nöjda, och andelen nöjda medlemmar ökar. Det framgår av Friluftsfrämjandets medlemsundersökning. Resultatet är starkt med tanke på att vi har nästan dubbelt så många svarande som i tidigare undersökningar: sammanlagt 7201 svar varav 1528 från ledare. Undersökningen har genomförts av TNS Sifo genom webbenkäter till Friluftsfrämjandets medlemmar och ledare under februari-mars 2016.

Friluftsfrämjandets TRI*M-index är fortsatt högt, både bland medlemmar och ledare. Bland medlemmar har TRI*M-index ökat från 82 till 85 vilket är en hög nivå i relation till jämförbara organisationer. Bland våra ledare är TRI*M-index 89 vilket är samma nivå som i föregående undersökning från 2014. TRI*M-index (där TR*M syftar på Measure, Monitor och Manage) är en sammanvägning av flera olika frågor:
• Hur nöjd är du med Friluftsfrämjandet totalt sett?
• Ledare - hur trivs du med att vara ledare inom Friluftsfrämjandet?
• Skulle du rekommendera andra att gå med i Friluftsfrämjandet?
• Hur stor nytta skulle du bedöma att du har av ditt medlemskap i Friluftsfrämjandet?
• Hur väl skulle du säga att Friluftsfrämjandet presterar som organisation?
• Hur troligt är det att du kommer att vara medlem i Friluftsfrämjandet även fortsättningsvis?

Friluftsfrämjandet har en hög andel ambassadörer vilka utgörs av både ledare och medlemmar. Ambassadörerna känner stor samhörighet med Friluftsfrämjandet och anser att organisationen sköter sitt uppdrag på ett bra sätt. Friluftsfrämjandet har även många sympatisörer som känner stor samhörighet men är osäkra på hur väl Friluftsfrämjandet sköter sitt uppdrag. 85 % av medlemmar och ledare är antingen ambassadörer eller sympatisörer. Kvinnor är generellt mer nöjda med Friluftsfrämjandet än män.

Friluftsfrämjandets nya hemsida är populär bland våra medlemmar, 69 % tycker att hemsidan är "bra" eller "mycket bra". Bland ledarna hittar vi fler kritiska röster, 21 % av ledarna är negativa på grund av de begränsningar som hänger samman med att det är en helt ny verksamhetsplattform. Det finns ett stort behov av vidareutveckling av stödet för ledare och lokalavdelningar i plattformen.

Hela 86 % av medlemmarna instämmer i att Friluftsfrämjandet är en samhällsnyttig organisation. Uppfattningen som starkast bland de äldsta och de yngsta medlemmarna.