Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Det trygga friluftslivet

2018-11-14

Lars Lundström, generalsekreterare: I Friluftsfrämjandet ska man alltid känna sig trygg, det är min fasta övertygelse. Det kan få vara utmanande och kanske till och med lite läskigt, men alltid, alltid tryggt.

I våras kom det genom några modiga ungdomar till min kännedom att vår verksamhet inte alltid upplevs som trygg. Det gjorde mig upprörd, arg och fast besluten att det här måste vi förändra.

Trygghet kan vara många saker. Det kan handla om fysisk säkerhet. Naturen är oberäknelig och svårplanerad, våra aktiviteter är ibland riskfyllda. Olyckor kan alltid hända. Spänning är för vissa en del av tjusningen med friluftslivet och äventyren vi erbjuder. Som deltagare skall man känna sig trygg med att ledaren från Friluftsfrämjandet är väl utbildad och väl förberedd och kan ta oss igenom en oväntad situation. Då blir det extra viktigt med kunskap, gott ledarskap och förberedelser.

Därför är vårt arbete med att utveckla våra ledarskapsutbildningar inom Friluftsakademin så viktigt. Därför är det så viktigt med fortsatt utveckling av vårt säkerhetsarbete, både det förebyggande och hur vi agerar om det oförutsedda händer. Deltagaren kan få känna att det är utmanande och kanske till och med lite läskigt, men samtidigt alltid, alltid tryggt.

Trygghet är också att i alla sammanhang bli respekterad och lyssnad på. Att ha rätten till sin egen kropp och att trakasserier och kränkningar aldrig i något sammanhang är acceptabelt. Och att vi i Friluftsfrämjandet har en kultur där det är tryggt och välkommet att prata öppet om när sådana saker händer. Samhället i stort, och därmed också vi som organisation, dras med en tystnadskultur kring sexuella trakasserier, en tystnadskultur som bidrar till att offer skambeläggs och förövare kan få hållas. Så vill vi inte ha det i Friluftsfrämjandet. Så kan vi inte ha det i Friluftsfrämjandet.

Vi hjälps nu åt, på flera håll, att bryta den tystnadskulturen och skapa en tryggare miljö i våra äventyr. Trygghet kan också vara att känna att man är välkommen, precis som man är. Att vara öppen och tillgänglig och bejaka mångfald, på alla sätt, är också en del i att vara en trygg organisation. Låt oss fortsätta det viktiga arbetet!

Friluftsfrämjandet växer och har i år nått över den magiska gränsen 100 000 medlemmar. Att vara stor medför också ett ännu större ansvar. Vi har möjlighet att påverka och vara en betydande aktör för hur vi vill att friluftslivet i Sverige ska se ut. Jag vill att det ska vara tryggt, för alla.

Jag vill tacka de modiga ungdomar som hjälpte oss vuxna att se vad som pågår så att vi tillsammans kan förbättra och vässa vårt arbete mot trakasserier och övergrepp. Tack för att ni är med och utvecklar vår kultur åt rätt håll. Tack för att ni därigenom också kan hjälpa andra att slippa risken att bli tafsade på, utsatta för kränkningar eller till och med för övergrepp. Det är enormt viktigt för att skapa en alltigenom trygg organisation.

Lars Lundström

Generalsekreterare Friluftsfrämjandet