Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Den viktiga demokratin

2018-09-10

Lars Lundström, generalsekreterare: Demokrati. Folkstyre. Att folket är med och bestämmer, att vi bestämmer tillsammans. En rättighet som människor genom historien varit redo att offra sina liv för och som vi i Sverige numera tar, kanske lite väl mycket, för givet. I söndags fick vi alla som fyllt 18 år chans att göra vår röst extra mycket hörd genom att bidra till demokratins grund – fria val.

Jag hoppas att ni tog den chansen. Jag lägger alltid min röst i valurnan med viss högtidlighet. Det är en dag då det känns extra tydligt att även om man ibland upplever demokratiska beslutsprocesser som omständliga och långsamma, så är det ändå det tveklöst det bästa sättet vi har att fatta beslut på.

Friluftsfrämjandet är en i grunden demokratisk organisation, och det är något vi ska vara väldigt stolta över. Riksstämman, som hålls vart tredje år och senast nu i maj, är vårt högsta beslutande organ. Det som bestäms där påverkar oss alla som på olika sätt är engagerade i den här organisationen. Det gör också Friluftsfrämjandet till en viktig träningsarena för demokratiskt arbete. Här får både vuxna och unga diskutera och debattera, med respekt och konstruktivitet i fokus. Här får man pröva sina åsikter, och uttrycka dem.

Att få känna att min röst räknas och att min åsikt tas tillvara bygger tillit, något som är viktigt för en förening, men också ett viktigt bidrag till samhället i stort. Det här blev för mig så extra tydligt under vår riksstämma, som var min första som generalsekreterare. Ibland var vi givetvis inte överens på alla punkter. Tack och lov, det hade varit jättekonstigt om vi var det. Men vi diskuterade och debatterade, kompromissade, utvecklade och röstade. Allt baserat på konstruktiva diskussioner, med respekt för varandra och våra olika ståndpunkter. Baserat på den gemensamma ambitionen att vi vill framåt som förening.

Växa hållbart

Det är inte alltid lätt med demokrati, och det kan ibland kännas både krångligt och lite utmattande, men det är oerhört viktigt. Tre stora beslut sticker ut för mig från årets riksstämma. Det är besluten om Friluftsakademin, det om vår strategi för 2022 inklusive hållbarhetsplattform och beslutet om att alla barnledare ska lämna ett utdrag ur belastningsregistret. Alla tre besluten föregicks av ganska långa och intensiva diskussioner och ombuden var långt ifrån överens i alla delar. Det ändrades, kompromissades och skrevs om i förslagen till beslut.

Till slut röstades det och de beslut som fattades ligger nu till grund för vårt fortsatta utvecklingsarbete. Och som jag ser det är det en fantastiskt fin grund. Vi har fokus på att fortsätta växa på ett hållbart sätt. Med fler engagerade och välutbildade ledare som får ett bra stöd att ta vår verksamhet in i framtiden, baserat på trygga upplevelser. Det är vårt fokus för 2019, och det kommer vara vårt fokus i flera år framöver.

Tack alla ni som bidragit i de processer som lett fram till dessa kloka och modiga beslut. Er insats är enormt mycket värd!

Vill du läsa mer om vad som beslutades på riksstämman 2018 hittar du alla dokument när du loggar in på www.friluftsframjandet.se.

Lars Lundström

Generalsekreterare Friluftsfrämjandet