Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Barnen driver Friluftsfrämjandets tillväxt

2016-11-22

För andra medlemsåret i rad växer Friluftsfrämjandet. Den tidigare nedåtgående trenden är bruten och ersatt av tillväxt. Förändringen kopplas till ett ökat intresse för friluftsliv, en bättre exponering av aktiviteterna på webben och organisationens vägar att erbjuda förskolebarn friluftsliv.

När Friluftsfrämjandets medlemsår 2016 tog slut den sista september, landade slutresultatet på 89 021 medlemmar. Det är en ökning med 5,8 procent eller 4 900 medlemmar. Tillväxten påbörjades redan medlemsåret innan, då med en ökning på 4,8 procent. Den medlemskategori som ökat mest är familjer. Antalet familjemedlemmar har ökat med 3 700 stycken eller 7,6 %. Det finns framförallt tre orsaker till denna positiva trend:

  • Rådande trend för friluftsliv och utomhusaktivieter
  • Nya webben friluftsframjandet.se har gjort 10 % fler aktiviteter synliga och sökbara
  • Ökat intresse för Friluftsfrämjandets utomhuspedagogik och förskoleerbjudande

Den enskilt viktigaste faktorn är förskoleerbjudandena. De är uppbyggda av Friluftsfrämjandets utomhuspedagogik, vilket är en modell för lekfullt lärande i naturen där pedagogerna får verktyg att fylla utevistelsen med ett innehåll kopplat till läroplanen. Erbjudandena består dels av I Ur och Skur, förskolor helt byggda på pedagogiken, och dels av Skogsmulle i förskolan, ett koncept som kan kombineras med annan förskolepedagogik.

Genom de bägge koncepten vägleder Skogsmulle och hans vänner förskolebarnens in i friluftslivet. Det leder till att deras familjer i allt högre grad också blir medlemmar, för att ta del av utbudet för övriga familjemedlemmar och att hela familjen ska ha tillgång till friluftslivet på fritiden. När sedan förskolebarnen tar med sig två föräldrar och i snitt 0,5 syskon in i friluftslivet blir resultatet att Friluftsfrämjandets största ökning sker bland familjer.

– I en tid där stillasittande är på väg att bli vårt största folkhälsoproblem, är det fantastiskt roligt att vi genom barnen kan ta med hela familjer till friluftslivet. På så vis tar vi än mer plats för att skapa folkhälsa genom friluftsaktivitet. Nu ser jag fram emot att vi ska nå ännu fler förskolebarn och deras familjer. Men det räcker inte med det. Ju längre upp i skolåldern barnen kommer desto mer ökar stillasittandet, samtidigt minskar kontakten med friluftslivet. Här har vi nästa utmaning för både samhället och oss på Friluftsfrämjandet, säger Lars Lundström, generalsekreterare på Friluftsfrämjandet.