Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Att fylla väntan med mening

2016-09-20

För dem som är nya i Sverige kan väntan på asylbeslut vara oändligt lång och olidligt tom. I det nya projektet Meningsfull väntan kan Friluftsfrämjandets lokalavdelningar söka stöd för aktiviteter som ger chans till möten, andrum och glädje

– I Sverige har vi en stark naturkänsla och vi lägger vikt vid att använda uterummet som ett livsrum. Kanske är det så att det är det personer som är nya i Sverige som behöver naturen allra bäst just nu.
Det är Helena Graffman som talar. Hon arbetar som gruppledare för strategiska utvecklingsprojekt inom Friluftsfrämjandet. Just nu är hon mitt uppe i ett pilotprojekt som får henne att fullständigt brinna: Meningsfull väntan. Det går ut på att öka nyanländas möjligheter att integreras i Sverige, på det vis som Friluftsfrämjandet känner allra bäst – med hjälp av naturen.

– Meningsfull väntan har växt fram ur en vilja att göra något. Vi har många fantastiska ideella ledare inom organisationen som vill engagera sig. Utöver tillfälliga akutinsatser är det också viktigt att arbeta förebyggande och långsiktigt. Här kan Friluftsfrämjandet och föreningslivet göra skillnad, förklarar Helena. Projektet går ut på att lokalavdelningar ansöker om stöd för att genomföra aktiviteter tillsammans med människor på flykt. Det ska vara enkelt, som vandring med korvgrillning eller Familjemulle, och det ska ske en gång i veckan för kontinuitetens skull.

– Det viktiga är att vi redan har möjligheterna inom Friluftsfrämjandet. En lokalavdelning behöver inte skapa något nytt, eftersom det handlar om befintlig verksamhet som riktas mot en ny målgrupp. Upplägget kan däremot variera beroende på vad lokalavdelningen har sökt för. En del satsar specifikt på en yngre målgrupp. Man kan ha aktiviteter för  enbart nyanlända på ett boende, eller bjuda in till en lokal aktivitet tillsammans med svenskar.

– Syftet är att öka möjlighterna för personer som är nya här att lära känna Sverige. Men det handlar också om att få en chans att komma ur sin väntande bubbla och få ett andrum. Aktivitet i naturen kan minska stressen och känslan av utanförskap. Det kan ge livsglädje och något slags sammanhang.
Helena har stora förhoppningar för projektet. De första aktiviteterna kommer att äga rum andra halvan av 2016 och inför 2017 hoppas hon kunna öppna upp för nya ansökningar igen. Målet är att det ska spridas över hela landet.

– Det finns en fantastisk lust och engagemang och det känns som att vi kan göra stor samhällsnytta. Mitt i den här svåra tiden hoppas jag att vi kan erbjuda naturen som en plattform fri från rädsla och utanförskap.