Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

6 av 10 svenskar saknar kunskap om krisberedskap

2022-12-16

Sex av tio svenskar har inte kunskap om att ett hushåll förväntas klara sig i en vecka utan samhällets hjälp vid en krissituation. Majoriteten har inte heller övat sin hemberedskap i närtid, det vill säga säkerställt att de är redo om krisen kommer. Endast tre av tio svenskar har de senaste tre åren har övat och förberett sig för att klara sig på egen hand om krisen kommer, visar en ny undersökning från Friluftsfrämjandet.

Friluftsfrämjandet vill bidra till att stärka den svenska hemberedskapen genom initiativet “Krisvis”, där människor får kunskap och möjlighet att lära sig hantera ett friluftskök och mat vid en kris, hålla värmen, rena vatten med mera.

–Även om många är krisförberedda i tanken är det få som har förberett sig praktiskt. Med Krisvis vill Friluftsfrämjandet ge möjlighet till fler att förbereda sig för en eventuell kris. Vi vet att vara rustad för krisen leder till en ökad trygghet – man blir krisvis, säger Kristina Ljungros, generalsekreterare för Friluftsfrämjandet.

Coronapandemin och Rysslands invasion av Ukraina har ökat intresset för hur man som privatperson kan förbereda sig inför samhällskriser. En ny undersökning, genomförd av Kantar Sifo på uppdrag från Friluftsfrämjandet, visar att myndigheter och beslutsfattare har lyckats väl i sitt uppdrag att informera om vikten för den enskilda individen att förbereda sig inför en kris. Sju av tio svenskar känner till att de har ett ansvar för att förbereda sig. Samtidigt har endast tre av tio svenskar förberett sig i praktiken eller övat.

Undersökningen visar också att endast sex av tio svenskar har förberett och köpt hem ett skafferi av torrvaror och konserver med lång hållbarhet eller säkerställt att de har ett friluftskök eller andra möjligheter att laga mat utan el. Endast tre av tio svenskar har lagrat vatten, har egen brunn eller möjlighet till vattenrening. När det gäller kommunikation uppger bara hälften av de tillfrågade att de har tillgång till nödradio.

–Vid en krissituation, där exempelvis en snöstorm eller en översvämning leder till att elnätet eller vattentillgången slås ut under en längre tid, kan tillgången på dricksvatten och mat och värme bli begränsad. Om krisen slår till blir det svårare att klara sig i en hel vecka på egen hand om man aldrig provat att laga mat utan el, om man inte fyllt skafferiet för att klara sig om mataffären inte går att nå och om man saknar utrustning eller kunskap för att klara sig utan uppvärmning när det är kallt, säger Kristina Ljungros.

Det är särskilt oroande att kunskapen om krisberedskap hos unga är betydligt lägre och att kvinnor i lägre utsträckning än män har övat sina färdigheter.

–Alla, även landets skolelever, bör få chansen att öka sin krisvishet. Genom att vara ute i naturen, öva och öka sina kunskaper blir man tryggare vid en krissituation eftersom det finns stora likheter mellan hemberedskap och friluftsliv. Vi vill att regeringen ger ansvariga myndigheter i uppdrag att planera för hur en större andel av befolkningen ska ges möjlighet till praktisk övning. Det räcker inte med informationsmaterial och filmer, säger Kristina Ljungros.

Om en krissituation uppstår är det vanligt att man blir mer beroende av sin närmaste omgivning. I undersökningen svarar fyra av tio att de inte har eller är tveksamma till om de har tillräckligt stort kontaktnät i sitt närområde vid en krissituation.

–Om krisen slår till är ensam inte stark och här är närheten en nyckelfaktor. Därför är det bra att plinga på hos några grannar och lära känna personer i sin närhet. Då blir det lättare att hjälpas åt under en krissituation. Ett enkelt och kul sätt att utöka sin bekantskapskrets är att delta i föreningslivet. Bara Friluftsfrämjandet har 300 lokalavdelningar och 8 000 ideella ledare runt om i landet med ett stort utbud av aktiviteter och äventyr ute i naturen, säger Kristina Ljungros.

Devisen ”torr, varm och mätt”, som Friluftsfrämjandet lärt ut i 130 år, kan många fler dra nytta av.

–Friluftsfrämjandet har tagit fram en digital introduktionsutbildning för att bli mer krisvis. Under de kommande åren anordnar våra ideella ledare prova-på-aktiviteter och utbildningar runt om i landet. Att öka sin krisvishet är inte svårt och dessutom får man också möjlighet att prova på friluftsliv, säger Kristina Ljungros.

Ladda ner rapporten

Fakta om undersökningen och fem slutsatser

Undersökningen har genomförts av Kantar Public på uppdrag av Friluftsfrämjandet. Den bygger på 4200 intervjuer med den svenska allmänheten, 18-79 år. Datainsamlingen genomfördes i den slumpmässigt rekryterade Sifo-panelen mellan 13–20 september 2022. Fem slutsatser ur undersökningen:

  • Bara fyra av tio invånare vet hur länge ett hushåll i Sverige förväntas klara sig utan samhällets hjälp vid en krissituation. Kännedomen kring förväntningar av hemberedskap är högst bland de äldre. 
  • Kännedomen om vilken typ av hemberedskap som behövs är oftast högre än hur många som faktiskt förberett den. Störst negativt gap finns för vatten, alltså där fler har kännedom om vad som behövs än som förberett det.
  • Få svenskar har under de senaste 3 åren övat på att laga mat hemma utan el/deras vanliga kök, sova utomhus utan värme eller att rena vatten.
  • Var femte har talat med en närstående eller granne om hemberedskap, kvinnor har i högre grad än män talat om detta.
  • Mer än hälften vet inte vilken beredskap som behövs för att hålla värmen vid ett längre strömavbrott och bara 22 procent har sovit utomhus utan värme.

Krisvis

Läs om fem enkla steg mot att blir mer krisvis. De handlar om:

  1. Mat: Hållbar, energirik, enkel tillagning.
  2. Vatten: Tre-fem liter per dag och person, lagra, rena, hushåll.
  3. Värme: Lager på lager, sovsäck, samla alla i samma rum.
  4. Kommunikation: Vevradio, telefonnummer, adresser, karta.
  5. Granne: Lär känna dina grannar, samarbeta, känn din omgivning.

Under de kommande åren kommer Friluftsfrämjandets ideella ledare att genomföra naturnära möten, utbildningar och prova-på-aktiviteter. Deltagarna kommer att få möjlighet att bli mer krisvisa genom att bland annat lära sig att hantera mat, friluftskök och dricksvatten samt hålla värmen. På köpet kommer kunskap för att ta del av friluftsliv.

Här kan du gå Friluftsfrämjandets digitala introduktionsutbildning för att bli mer krisvis och skriva upp dig för att få krisvisa uppdateringar direkt i mejlkorgen: Bli krisvis tillsammans med oss

Krisvis är en satsning som har kunnat initieras tack vare Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

För intervjuer med Kristina Ljungros, kontakta:
Ylva Ågrahn, pressansvarig 
E-post: ylva.agrahn@friluftsframjandet.se 
Tfn: 072-070 99 32

För information om Krisvis kontakta: 
Andreas Karlssson, Ansvarig Krisvis 
E-post: andreas.karlsson@friluftsframjandet.se 
Tfn: 070-519 10 09 

Om Friluftsfrämjandet

Friluftsfrämjandet är en demokratisk, partipolitiskt och religiöst obunden, ideell organisation som genom friluftsliv verkar för folkhälsa, livsglädje och respekt för naturen. Med ca 112 000 medlemmar, 8000 ledare, 300 lokalavdelningar, verksamhet i 400 förskolor och skolor, och skidskola i 80 skidbackar är Friluftsfrämjandet Sveriges största friluftsorganisation.