Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Cookies- och behandling av personuppgifter

Om Cookies 

En cookie är små textfiler som sparas på din dator (eller mobil/läsplatta) för att förbättra din användning och upplevelse av en webbplats. Svensk lag kräver att vi informerar om vilka cookies vi använder, deras syfte samt hur cookies kan undvikas. Lagen säger också att du som besökare måste ge samtycke till att cookies används. 

Så använder vi cookies 

Denna webbplats innehåller fyra typer av cookies. 

Permanenta cookies  lagrar de inställningar du gör vid besöken så att webbplatsen känner igen dig vid nästa besök och kan anpassa den efter dina val och preferenser. Dessa cookies raderas på ett förutbestämt datum. 

Sessionscookies  används för att upprätthålla en inloggning när du går från en sida till en annan. Dessa cookies raderas när du stänger webbläsaren. 

Cookies för statistik  talar om för oss hur vår webbplats används, vilka sidor som är populära eller mindre besökta. Denna information hjälper oss att utveckla att webbplatsen. Den här statistiken kopplas inte till dina personliga uppgifter. 

Tredjepartscookies är cookies som kommer från tredje part och används på vår webbplats. De används till exempel för annonsering och interaktion på Facebook och andra sociala medier. Genom statistikverktyg som Google Analytics hjälper de oss att förstå hur webbsidan används i relation till andra sidor på internet. 
 
Läs mer om cookies på Post- och Telestyrelsens webbplats. 

Hur kan jag neka att cookies sparas? 

Vill du inte att din dator tar emot och lagrar cookies kan du ställa in så att den automatiskt nekar till lagring av cookies, eller informerar varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. 
 
Har din webbläsare stöd för ett så kallat ”inkognitoläge” eller ett ”privatläge” kan du aktivera det för att automatiskt radera alla cookies varje gång du stänger din webbläsare. 
 
Varje typ av webbläsare tillhandahåller dessa funktioner på olika sätt, se din webbläsares hjälpsidor för mer information. 
 
Observera - om du väljer att neka cookies kommer webbplatsen ha sämre funktionalitet och användarupplevelse. 

Hantering av personuppgifter

Friluftsfrämjandet är mån om att du ska känna dig trygg i alla dina kontakter med oss. Här kan du läsa hur vi hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har kopplat till detta. Informationen vänder sig till dig som: 

 • Är medlem i Friluftsfrämjandet 
 • Besöker vår webbplats och/eller våra plattformar i sociala medier 
 • Använder vår app  
 • Anmält dig till något av våra nyhetsbrev 
 • Skänkt en gåva  
 • Deltar i våra marknadsaktiviteter eller kundundersökningar 
 • Deltar på något av våra äventyr eller utbildningar
 • På annat sätt kommunicerar med oss, t ex via medlemservice.  

Vi är måna om att de personuppgifter vi behandlar lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med GDPR, lagstiftad dataskyddsförordning.  
 
För att du ska känna till hur vi hanterar dina personuppgifter är det viktigt att du läser denna text. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter hittar du längre ned. 

Vad är personuppgifter?

All slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig räknas som personuppgifter. Även bilder (foton) och ljudupptagningar på individer kan räknas som personuppgifter, även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer. 

Hur hanterar Friluftsfrämjandet personupgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter enbart när vi har rättslig grund till det. I Friluftsfrämjandets allmänna villkor kan du läsa mer om vår bedömning av rättslig grund. Främst behandlar vi personuppgifter för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som besökare och/eller medlem. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. 
 
Om du lämnar personuppgifter om andra personer är du ansvarig för att Friluftsfrämjandet får behandla även dessa personuppgifter i enlighet med denna personhanteringspolicyn. Det kan till exempel handla om att du vid medlemsanmälan lämnar uppgifter om dig själv och dina familjemedlemmar, eller att du vid bokning av aktiviteter lämnar uppgifter om andra deltagare. 
 
Dina personuppgifter hanteras med modern informationsteknik och vi använder dem ibland för exempelvis analys, segmentering, profilering, marknadsföring och direktmarknadsföring digitalt eller via post. Friluftsfrämjandet samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t.ex. ha anslutit sig till den s.k. Privacy Shield-överenskommelsen mellan EU och USA.

Hur länge sparar Friluftsfrämjandet mina personuppgifter?

Vi sparar bara dina personuppgifter så länge som vi bedömer att det krävs för att uppfylla det som var syftet när vi samlade in dem, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Efter det raderas dina uppgifter, alternativt avidentifierar vi dina personuppgifter så att de inte längre kan kopplas till dig. Vi har interna rutiner för att säkerställa detta. 

Lämnar Friluftsfrämjandet uppgifterna till någon annan?

Vår utgångspunkt är att dina personuppgifter inte ska lämnas till tredje part om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal/biträdesavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt. 

Hur skyddas mina uppgifter?

Din integritet är viktig för oss på Friluftsfrämjandet och därför sätter vi säkerheten i fokus. Vi vidtar åtgärder för att skydda dina personuppgifter och arbetar löpande med informationssäkerhet. På Friluftsfrämjandet har vi riktlinjer för hur vi skickar dina uppgifter på ett säkert sätt, och rutiner för att säkra att de som arbetar hos oss bara har tillgång till de uppgifter de behöver för att utföra sitt arbete. Vi arbetar löpande med att uppdatera våra system så att vi kan logga händelser, och arkiverar data utan sökbarhet när dina personuppgifter måste lagras en längre period, till exempel enligt bokföringslagen. 

Mina rättigheter

När dina personuppgifter har blivit registrerade i ett register får du automatiskt vissa rättigheter. De innebär i korthet att du som registrerad ska kunna få information om när och hur dina personuppgifter behandlas, och att du har rätt till kontroll över dina uppgifter. Därför har du bland annat rätt att i vissa fall få dina uppgifter rättade, raderade och blockerade samt att få ut utdrag över dina registrerade personuppgifter. Dessa rättigheter gäller enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter kontaktar du oss via vår kundservice eller via epost (se kontaktuppgifter nedan). 

 • Tillgång till dina personuppgifter. Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter vi behandlar. Du har rätt att få utdrag en gång per tolvmånadersperiod. 
 • Begära rättelse. Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade. 
 • Begära att raderas. Du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna. 
 • Invända mot behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse och mot behandling för direktmarknadsföring. Du har rätt att invända mot hur vi hanterar dina personuppgifter eller att hanteringen begränsas. 

För att få veta mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter kan du läsa mer hos Datainspektionen.  
 
Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen vill vi gärna att du tar kontakt med oss. Du har även rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. 
 
Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att en gång om året kostnadsfritt få information om behandlingen av dina personuppgifter. En sådan begäran ska vara personligt undertecknad, med fullständiga person- och kontaktuppgifter och insändas skriftligen till: 

Friluftsfrämjandet Riks 
 
Medlemsavdelningen 
Alsnögatan 7
116 41 Stockholm

Vi hoppas att detta har gett dig en bra information om varför dina personsuppgifter är viktiga och hur de används. Om du har frågor kring hanteringen av dina personuppgifter så mejla oss på:  medlem@friluftsframjandet.se

Du kan läsa mer om lagring av personuppgifter och vår bedömning av rättslig grund i Friluftsfrämjandets allmänna medlemsvillkor.