Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Bli kajakledare

Friluftsfrämjandets kajakledare skapar roliga, trygga och lärorika äventyr. Att klyva en spegelblank yta, surfa i skummande vågor, och att smyga fram på grunda skärgårdsvatten är fantastiska upplevelser.

Många av Friluftsfrämjandets lokalavdelningar erbjuder kajakäventyr. Vi ägnar oss åt alla former av kajakpaddling. Kajakturer är allt från kortare paddlingar, med fokus på teknik och övningar, till längre turer med fokus på äventyr och upplevelser.

Fokus ledarskap

Som ledare inom Friluftsfrämjandet utbildas du inom vår utbildningsorganisation Friluftsakademin. Målet med ledarutbildningen är att du ska få kunskaper och färdigheter för att tryggt och tydligt kunna leda grupper. I fokus står ditt ledarskap – förmågan att utifrån dina erfarenheter och egenskaper kunna reflektera över och utveckla dig själv som ledare.

Friluftsfrämjandets utbildningsmetodik kännetecknas av friluftsupplevelser, dialog och reflektion. I det enskilda utbildningspasset tillämpar vi en mängd olika metoder och arbetssätt. Genom att stimulera dialog, reflektion och erfarenhetsutbyte skapas en djupare insikt om det egna ledarskapet, deltagarnas olikheter och gruppens upplevelse. Som ledare behöver du ha god social förmåga och trivas med samarbete i grupp.

Friluftsfrämjandets kajakledare utbildas i föreningskunskap, ledarskap, friluftsteknik, navigation, säkerhet, pedagogik, paddelteknik, planering och allemansrätten.

Det du ger, får du mångfalt tillbaka

Som ledare hos oss bidrar du med tid, kunskap och engagemang. Tillsammans med tusentals andra ideellt aktiva ledare skapar du små som stora äventyr för gammal som ung. Tillsammans gör vi friluftslivet tryggt och tillgängligt samtidigt som vi verkar för folkhälsa, livsglädje och respekt för naturen.

I gengäld erbjuder Friluftsfrämjandet dig utbildning, personlig utveckling, gemenskap, ett nätverk av likasinnade, och chansen att leda äventyr. Som ledare får du utöver medlemsrabatter ytterligare rabatter och erbjudanden.

Så funkar ledarutbildningen för kajak

Förkunskapskraven är att ska du vara medlem, vara en god företrädare för Friluftsfrämjandet, ha stöd av din lokalavdelning, ha genomfört e-utbildningen Friluftsfrämjandets värdegrundsutbildning, vara minst 16 år och vi rekommenderar att du har genomgått minst en första hjälpen-utbildning under de senaste två åren.

De tekniska förkunskapskraven är att du ska vara van paddlare, på en sådan teknisk nivå att du kan assistera andra, exempelvis genom att behärska att paddla i 0,5-metersvågor och 8 m/s-vind, bogsera i motvind, kunna utföra kamraträddning, snabbt kunna förflytta din kajak i vågor och vind. Denna paddelvana motsvarar svårighetsgrad 3 eller grönt paddelpass. Du ska dessutom ha varit ute på flera heldagsturer och paddlat 2–3 timmar i sträck, varav minst två turer med Friluftsfrämjandet.

”Du kan tänka så här om förkunskaperna: När du paddlar med gruppen ska du ha 80% av din kapacitet på att se till att gruppen har det bra och 20% av din kapacitet på din egen paddling och navigation. Det är ett mått på hur van paddlare du behöver vara och i vilka vatten du ska paddla i med dina framtida grupper.”
Carl Crafoord, verksamhetsansvarig för kajak

Ledarutbildningen för kajak är indelad i två steg. Steg 1 omfattar 6–9 dagar, fördelat på minst två kurstillfällen. Målet med steg 1 är att du ska kunna leda en grupp på skyddade vatten, samt att vara assisterande kajakledare på öppet vatten under lugna väderförhållanden.

Steg 2 omfattar ytterligare 6–8 dagar, fördelat på minst två kurstillfällen samt examinering. Målet med steg 2 är att du ska kunna planera tur och leda en grupp på exponerat vatten med beaktande av gott sjömanskap.

Utöver dessa utbildningsdagar tillkommer praktik samt löpande fortbildning.

Om du vill bli kajakledare men ännu inte klarar förkunskapskraven så är du varmt välkommen att skaffa dig mer erfarenhet genom att delta i vår verksamhet. Läs mer om kajakverksamheten här.

Är du redo att bli kajakledare?

Om du vill utbilda dig till kajakledare inom Friluftsfrämjandet ber vi dig fylla i intresseanmälan nedan.

Kanske har din lokalavdelning ingen verksamhet för kajak. I så fall kan du byta lokalavdelning genom att kontakta medlemsservice. Eller, hjälpa din lokalavdelning starta upp verksamhet inom ditt intresseområde. Du kommer inte att känna dig ensam – vi är över 600 kajakledare ledare i hela landet som stöttar varandra.

Om du har frågor om ledarutbildningen för kajak så kontakta din lokalavdelning.

 

 

Vatten & paddling

Fler paddeltips