Covid-19 och Friluftsfrämjandet (Uppdaterad 2022-01-10)

Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Skogsmulle 2020

Skogsmulle® är barnens vän i naturen –  sedan 1957. Långt innan försurning, klimatförändringar och Parisavtal blev den lille mysige figuren i vit näverhatt och lingonfärgad orrfjäder en miljökämpe. Skogsmulle har genom åren gett över 2 miljoner barn en positiv känsla för natur och miljö och är minst lika viktig idag som för 60 år sedan.

Skogsmulle som barnens vän i naturen även i framtiden 

Friluftsfrämjandet vill att Skogsmulle ska fortsätta att sammankopplas med folkhälsa, livsglädje och respekt för naturen. Därför arbetar vi för att Skogsmulle ska bli en tydligare förespråkare för natur- och miljöfrågor och vara barnens medupptäckare och vän i skogen. Då kan Skogsmulle fortsätta att tydliggöra samspelet mellan människan och naturen på ett pedagogiskt och inspirerande sätt så att barn växer upp till mer naturmedvetna vuxna i framtiden.

Från intervjuer till varumärkesutveckling

Redan under hösten år 2017 påbörjades ett analysarbete. Via workshops och intervjuer runt om i landet har 72 stycken av Friluftsfrämjandets ledare knådat och diskuterat frågor som Vem är Skogsmulle? och Vad krävs för att Skogsmulle ska fortsätta finnas och nå ut till ännu fler barn i framtiden?

"Man måste ju vara där barnen är för att visa dom ut i naturen! Annars når vi ju inte de barnen som inte kommer ut. Vi kan inte stå i en nationalpark nånstans och vänta på barnen! Utan vi måste ju visa att Skogsmulle finns! På olika sätt!”
— Anna, ledare Skogsmulle och skogens värld

Under år 2018 sammanfattades ledarnas tankar till en rapport som synliggör bland annat att Friluftsfrämjandet behöver tydligare strategier och grafiska riktlinjer för att Skogsmulle ska kunna nå ut till fler barn. Arbetet fortsätter därför vidare med att synliggöra hur vi gör detta på bästa sätt genom bland annat kontakt med fristående aktörer för att få inspiration och kunskap. 

Skogsmulle och naturboken

I analysarbetet framkom också behovet att möta barn där de är idag. Detta är utgångspunkten då vi utformade en digital plattform som uppmuntrar till rörelse utomhus, spelet Skogsmulle och naturboken. Friluftsfrämjandet vill på ett lustfyllt sätt, och med Skogsmulle som vägvisare, öka kunskapen om allemansrätten hos barn i åldern 4–6 år. Spelet ska också vara ett hjälpmedel som inspirerar till fantasi, kreativitet och att lägga ned mobilen – samtidigt som den öppnar upp ögonen för naturen.

"Den är otroligt lärorik och, till skillnad från många andra appar, håller den ett lugnt och behagligt tempo. Dessutom uppmanar den till olika typer av utomhusaktiviteter vilket vi tycker är toppen. Bra där Friluftsfrämjandet!"
— Förälder

Arbetet med Skogsmulle 2020 har finansierats av Svenskt FriluftslivNaturkompaniets Naturbonus och  Naturvårdsverket.