Covid-19 och Friluftsfrämjandet (Uppdaterad 2021-12-02)

Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Utveckling av vår skidverksamhet

2015-11-30

Samordningsgruppen för verksamhetsutveckling snö har haft sin tredje konferens. Syftet med gruppen är att skapa en struktur för systematisk verksamhetsutveckling och erfarenhetsutbyte inom och mellan Friluftsfrämjandets skidverksamhet i lokalavdelningar och regioner.

Friluftsfrämjandet har arbetat med utbildning i över 120 år. Idag är vår utbildningsorganisation inom skidåkning väldigt utvecklad och väl fungerande. Genom utbildningsteamen och deras nationella samordningsgrupp så drivs och utvecklas våra skidutbildningar. Vi ser samtidigt att det finns andra delar av skidverksamheten som vi kan och bör arbeta med för att utveckla vårt erbjudande, säger Anders Brodin, grenledare i Järfälla och medlem i Samordningsgruppen för verksamhetsutveckling snö. 

Det handlar om att förenkla för våra ledare och att skapa attraktiva aktiviteter för våra medlemmar. Allt ifrån att ta fram gemensamma produkter till skidverksamheten som figurer att ha i backen, ledarvästar eller skidskolevästar. Sådant som gör att vi grenledare och ledare inte behöver ta kontakt med leverantörer, skapa lay out, upphandla pris och så vidare för små serier av utrustning. På så sätt sparar vi alla tid och pengar. Vi tittar också på hur vi kan utveckla verksamheten och lyfta fram nya produkter och aktiviteter till våra medlemmar. Runt om i skidverksamheten så finns det otroligt bra lokala initiativ som vi kan lyfta och förklara så att fler kan använda sig av dem. Om vi kan formera oss inom skidverksamheten så kommer vi att ha mycket hjälp av varandra.

Mats Nordkvist, grenledare i Sundsvall och medlem i Samordningsgruppen berättar att det finns ett stort behov av transparens kring beslut och samordning inom skidverksamheten. Samordningsgruppen för verksamhetsutveckling träffas två gånger per år och har telefonmöten ungefär var sjätte vecka. Vi har upplevt att det finns ett problem med dialog och förankring inom skidverksamheten och att det skulle vara bättre och lättare om vi kunde skapa en enkel plattform för att nå ut till alla lokalavdelningar och grenledare. Vi har därför skapat tre facebookgrupper för grenledare så att vi alla ska kunna kommunicera med varandra. I facebookgrupperna har vi en chans att ställa frågor, ge varandra tips och samla upp behov. Samordningsgruppen kan sedan, tillsammans med lokalavdelningar och regioner, arbeta vidare med de frågor och behov som kommer upp. Region Syd, Väst och Öst har en facebookgrupp, region Mälardalen har en egen och region Norr och Mitt har en grupp tillsammans. Sök upp dem på Facebook eller följ länkarna nedan för att ansluta er.

Drömmen vore om vi tillsammans kunde skapa en gemensam målbild för hur skidverksamheten kan se ut i framtiden, till exempel om tre, fem eller tio år. Hur vill vi att våra medlemmar och blivande medlemmar ska uppfatta oss och vad behöver vi sedan göra för att nå den målbilden? Det skulle ge oss konkreta gemensamma saker att arbeta med för att på riktigt kunna stå för det vi faktiskt säger oss kunna erbjuda, nämligen: ”Världens bästa skidupplevelser, guidade av Sveriges mest eftertraktade skidledare”.      

 

Samordningsgruppens medlemmar:

Seyla Tim, grenledare Ljungby

Eva Sevetin, grenledare Norrköping

Anders Sandström, grenledare Umeå

Mats Nordqvist, grenledare Sundsvall

Anders Brodin, grenledare Järfälla

Urban Persson, Verksamhetsledare Snö

Petter Eurenius, Gilla Backen

Lina Lagström, Gilla Backen

 

Länkar till de respektive facebookgrupperna:

Norr/Mitt: https://www.facebook.com/groups/1631061167161110/?fref=ts

Mälardalen: https://www.facebook.com/groups/627699497331335/?fref=ts

Syd/Öst/Väst: https://www.facebook.com/groups/1738345283060176/?fref=ts