Covid-19 och Friluftsfrämjandet (Uppdaterad 2022-01-10)

Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Så skapas gemenskap

2015-10-02

För att öka gemenskapen och skapa en vi-känsla i lokalavdelningen arrangerar Järfälla LA träffar mellan styrelse och ledare. Sammanhållning utgör inte bara grunden i en bra fungerande lokalavdelning, utan får också ledare att stanna kvar längre, anser ordförande Ulrika Brodin.

Hur kan man skapa en gemenskap i en lokalavdelning? Det är något som Järfälla lokalavdelning har funderat mycket över. Ulrika Brodin har varit ordförande i tre år nu och har hela tiden haft stort fokus på just gemenskap och sammanhållning.
– Det ska vara enkelt för vi-känslan att få fäste, tycker jag. Det utgör grunden i en bra fungerande lokalavdelning, säger hon.

Ett sätt att öka vi-känslan på är att ordna träffar mellan styrelse och ledare. Gemenskapen kan förenkla arbetsprocessen och skapa en större tillhörighet hos ledarna.
– Jag tror att en anledning till att ledare stannar kvar är tack vare en bra sammanhållning, en känsla av att vara en del av en grupp, förklarar Ulrika.

Kickoff

Varje år arrangerar Järfälla lokalavdelning därför en kickoff där både ledare och styrelse är välkomna.
– Denna träff är oerhört viktig på många sätt. Vi är uppdelade i små team och lär känna varandra under matlagning och annat. Dessa träffar har lett till att vi tillsammans diskuterar långsiktiga och kortsiktiga mål. Våra gemensamma tycken utgör sedan grunden i styrelsens beslut. Ledare ska känna att de är med och påverkar utvecklingen och tar ansvar för vår lokalavdelning. Det är mycket värdefullt.

Ulrikas man Anders Brodin är också aktiv i lokalavdelningen, som grenledare inom alpint.
Både Ulrika och Anders har varit med i Friluftsfrämjandet länge och de började som skidinstruktörer. Anders menar att kickoffen är extra betydelsefull för den alpina avdelningen.
– I en lokalavdelning kan skidsektionen ibland kännas som en egen del, med sämre samhörighet med resten av Friluftsfrämjandet. Skidsektionen lever sitt eget liv på något vis. Men dessa kickoffer skapar en ny gemenskap och ledare börjar röra sig mellan de olika sektionerna. Det är en mycket positiv utveckling, förklarar han.

Arbetar på flera plan

För att vi-känslan ska hålla i sig resten av året arbetar de på flera plan. En Facebook-grupp för både styrelse och ledare har visat sig vara praktiskt för snabb dialog sinsemellan.
– Som ordförande har jag även varit med på starten av vissa grenars uppstartsmöten för att presentera mig och skapa en personlig kontakt med våra ledare. Det gör framtida korrespondens lättare, berättar Ulrika.

Hon lägger också stort fokus på att vidareutbildning ska vara enkelt och möjligt för de ledare som är intresserade.
– Att vi i styrelsen har en bra kommunikation med våra grenledare stärker oss som lokalavdelning. Föreningen står och faller med vi-känslan, det är därför den är viktig. Jag vill göra allt för att gemenskapen ska vara grunden i det vi gör, säger Ulrika.

Kontakta gärna Ulrika eller Anders i Järfälla om ni vill veta mer!

 

aktuella frågor och projekt

Läs Friluftsliv digitalt

Här hittar du länken för att läsa senaste numret av Friluftsliv digitalt. I visningsprogrammet hittar du även äldre nummer under ikonen Arkiv. Trevlig läsning!

Till digitala tidningen