Covid-19 och Friluftsfrämjandet (Uppdaterad 2021-12-02)

Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Nya idéer blev till en nystart

2016-04-01

När Tomas Sandström flyttade till Jönköping blev han inspirerad att utveckla lokalavdelningens alpina del. En mängd nya idéer ledde till att hela verksamheten fick en nystart.

För två år sedan flyttade Tomas Sandström från Umeå till Jönköping. Han hade länge varit engagerad i Friluftsfrämjandets alpina sektion och blev grenledare inom skid- och snowboardverksamheten även på nya orten. Det var då han upptäckte ett utrymme att utveckla verksamheten.
– Vi drog igång en nystart av allt inom den alpina delen, både själva backen i sig med bemanningen av liften, samt skid- och snowboardskolan, berättar Tomas. 

Tydlighet är röd tråd

Tydligheten löper som en röd tråd genom verksamhetens alla delar idag och är en nyckel till långsiktigt engagemang, tror Tomas. Man har tagit fram beskrivande texter som förklarar vad deltagaren kan förvänta sig av varje kurs. Det har lett till ökad förståelse för deltagare och deras föräldrar, men även för ledare och skidklubben som de driver backen med. – Tydligheten är otroligt viktig för att kunna hitta ett fungerande system. Det hjälper ledarna att fokusera på målsättningar och kommunikationen med föräldrarna underlättas. 

Tidigare säsonger hade Jönköping 20 barn i skidskolan. Förra säsongen ökade det till 40 och denna säsong är det 30 barn. Ambitionen är att detta ska öka till 60.
– Det är viktigt för oss att tänka kvalitet framför kvantitet. Har vi inte kapaciteten att göra bra skidskola för många, då gör vi för färre. Denna säsong minskade vi ambitionsnivån gällande antal barn för att kunna hålla kvalitet. 


Helheten är viktig

Planerna att expandera skidskolan till 60 barn kräver således ekonomisk kraft. För att detta ska fungera har Tomas gjort noggranna beräkningar.
– Målet är att avbetala utbildningar på max ett år. Om jag som ledare engagerar mig två helger förmiddag och eftermiddag, då täcker det utbildning ett. Det är inte lika riskabelt som en beräkning på flera år. Man måste såklart göra en riskkalkyl för hur många ledare som hoppar av också.

Mycket av det Tomas gör inom lokalavdelningen är inspirerat av Umeås verksamhet. Han vill visa på en helhet som måste genomströmma organisationen. Skidskolan ska drivas för att få in ekonomiskt kapital för ledarutveckling – och ledarutveckling ska finnas för att kunna driva skidskola. För att få ihop helhetsbilden är hans verksamhetsplan kopplad till riksorganisationens plan.
– Vi står ju ändå för Friluftsfrämjandets varumärke. Vi ska främja folkhälsa genom aktiviteter och skidåkning. Det finns ett större syfte än att bara ha roligt. Skidskolan ska bidra till att uppfylla ändamålet. 

Vi måste hjälpa varandra

Han säger att det är viktigt att Friluftsfrämjandet ses som en helhet i hela Sverige och inte som lokala föreningar.
– Vi måste dela med oss av våra verksamheter och hur vi arbetar med dessa. Såklart ska det vara justerat efter lokala förutsättningar, men vi har ju ett liknande utbud. Jag tycker att man ska kunna gå i en skidskola på en ort för att sedan kunna hoppa in i motsvarande på annan ort. Likaså för ledarna. Att ledare kan engagera sig på olika orter kan leda till att en stor och ekonomiskt stark lokalavdelning får chans att hjälpa en svagare.  

Utmaningar inför framtiden ser Tomas främst i organiseringen bakom landets skidskolor. Han är själv engagerad i utbildningen av ledare inom snowboard.
– Vi som håller i utbildningar för ledare är jätteduktiga på att visa hur man åker och hur man lär barn att åka. Men vi missar det organisatoriska bakom, hur man organiserar skidskolan på hemmaplan. Det är något vi måste bli bättre på.

Text: Emma V Larsson