Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Tydliggörande från Skatteverket om arbetsgivaravgifter för ledare, utbildnings­ledare och funktionärer

2024-01-11

Skatteverket har kommit med ett glädjande tydliggörande där man slår fast att Friluftsfrämjandets verksamhet över hela landet ska undantas från arbetsgivaravgifter för ersättningar till ledare, utbildningsledare eller funktionärer *.

Detta har tidigare gällt vår verksamhet inom Region Väst, med anledning av att regionen (dåvarande distrikt) har drivit frågan juridiskt. Skatteverket hänvisar till ett tidigare beslut från Regeringsrätten som slagit fast att vår verksamhet är att likställa med idrottslig verksamhet. De tydliggör nu att Friluftsfrämjandets verksamhet över hela landet ska ingå i det undantag som görs för idrottslig verksamhet.

Friluftsfrämjandet likställs med idrottslig verksamhet

Idag gäller undantaget från arbetsgivaravgifter för idrottslig verksamhet, vilket tidigare har lik­ställts med organisationer anslutna till Riksidrottsförbundet. Skatteverket slår nu fast att det även ska gälla jämförlig organisation:

”Som jämförlig organisation räknas t.ex. Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet, Friluftsfrämjandet och Sveriges Olympiska Kommitté. Det är inget krav att verksamheten är ansluten till Riksidrottsförbundet eller annan jämförlig organisation. En ideell förening som har till ändamål att genom motionsverksamhet uppmuntra till regelbunden fysisk aktivitet kan anses ha till ändamål att främja idrott i den mening som avses i 2 kap. 19 § SAL.”

Vilka påverkas av beslutet?

Tydliggörandet från Skatteverket berör de lokalavdelningar och regioner som arvoderar ledare, utbildningsledare eller funktionärer. Beslutet kommer därmed inte att påverka all vår verksamhet då frågan om arvodering av ledare, utbildningsledare och funktionärer skiljer sig åt inom organisationen.

Men oavsett hur det ser ut inom olika lokalavdelningar eller regioner så är det ett tydliggörande som likställer vår verksamhet över hela landet, vilket är mycket glädjande.

Vad innebär beslutet för lokalavdelningar och regioner som arvoderar ledare, utbildningsledare eller funktionärer?

Detta innebär att lokalavdelningar och regioner inte behöver betala arbetsgivaravgifter på ersättningar till ledare, utbildningsledare eller funktionärer om ersättningen sammanlagt under året är lägre än ett halvt prisbasbelopp. Ett halvt prisbasbelopp 2024 är 28 650 kr.

De särskilda reglerna gäller även vid beräkning av förmåner från socialförsäkringen. Det innebär att inkomster som en ledare, utbildningsledare eller funktionärer får från en Lokalavdelning eller Region inte är pensionsgrundande om inkomsten understiger ett halvt prisbasbelopp. Vidare ska inget skatteavdrag göras på utbetald ersättning så länge ersättningen total understiger ett halvt prisbasbelopp.

Om en lokalavdelning eller region ger ersättning till en ledare, utbildningsledare eller funktionärer med 28 650 kr eller mer ska lokalavdelningen och regionen betala arbetsgivaravgifter på hela ersättningen, inte bara på den överskjutande delen.

Kostnadsersättningar som inte utgör underlag för arbetsgivaravgifter ska inte räknas med vid jämförelsen med det halva prisbasbeloppet, exempelvis för reseersättning enligt milschablonen.

* Mer information om vilka roller hos lokalavdelningar eller regioner som kan omfattas av ovanstående undantag från arbetsgivaravgifter finns att läsa på Skatteverkets hemsida: Ersättning till idrottsutövare | Rättslig vägledning | Skatteverket