Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Samåk till våräventyret - hur många platser har du över i bilen?

2024-03-26

Saknar du en tjänst som underlättar för samåkning till dina äventyr? Då är vår samåkningsplattform något för dig.

Friluftsfrämjandet har varit med och tagit fram en samåkningsplattform tillsammans med Skjutsgruppen, Naturskyddsföreningen, Umeå kommun och Göteborgs stad. Projektet finansieras av Vinnova och Västra Götalandsregionen. I mars 2024 anslöt sig även Svenska turistföreningen till plattformen.
 
Du som är medlem i Friluftsfrämjandet kan använda plattformen för att hitta andra som också ska åka till samma ort som du. Använd plattformen för att samåka till nästa våräventyr med Friluftsfrämjandet, till skidbacken eller kanske till påskmiddagen med vännerna.  
 
Med hjälp av plattformen kan du både be om plats i någon annans fordon eller erbjuda platser i ditt fordon. Du kan också välja om du bara vill samåka med andra från Friluftsfrämjandet eller med alla andra föreningar som är anslutna till plattformen. Efter att ni har hittat varandra så kan ni prata med varandra direkt i plattformen, och planera er samåkning. 
 
Genom samåkning minskar vi belastningen på miljön och vi lär känna varandra bättre. Bra grej, eller hur?   

Så här gör du: 

Samåkningsplattformen är en förmån för dig som är medlem i Friluftsfrämjandet. För att samåka behöver du skapa ett kostnadsfritt konto i plattformen. Det gör du i samåkningsverktyget på Friluftsfrämjandets webbplats. Du hittar samåkningsverktyget på Mina sidor.

Om projektet

Utsläppen från inrikes transporter står för en tredjedel av Sveriges totala växthusgasutsläpp. Sveriges miljömål har som etappmål att växthusgasutsläpp från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med år 2010. 

Vi som är med i projektet ser samåkning som en åtgärd som kan bidra till att minska utsläppen från inrikes transporter till 2030. Samåkning är en icke vinstdrivande resa som privatpersoner beslutar om och genomför tillsammans. Istället för att åka samma sträcka ensamma i egna fordon så åker privatpersoner istället sträckan tillsammans, i samma fordon. Med minskat antal fordon minskar utsläppen.

I Sverige finns ett stort förtroende för föreningslivet och organisationer i civilsamhället. Föreningslivet ger etablerade och trygga sammanhang som skapar tillit. För att börja samåka med andra krävs just tillit, därför har vi skapat en samåkningsplattform som bygger på att användarna är medlemmar i de deltagande föreningarna.

Men vi stannar inte där. I samma plattform sker en stor uppskalning som vi kallar för ”vi knyter ihop civilsamhället”, vilket också är namnet på hela projektet. När en samåkning erbjuds så kan medlemmen också säga att den kan tänka sig att samåka med medlemmar i andra föreningar, som gör samma sak. På det sättet knyts föreningarna ihop med varandra.

Vi som genomför det här projektet tillsammans är Skjutsgruppen, Friluftsfrämjandet, Naturskyddsföreningen, Umeå kommun och Göteborgs stad. Projektet finansieras av Vinnova och Västra Götalandsregionen.

I mars 2024 anslöt sig även Svenska turistföreningen till plattformen.