Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Ny partienkät: Starkt stöd i riksdagen för satsningar på friluftslivet

2023-08-23

Regeringens kommitté för främjande av ökad fysisk aktivitet föreslog i sitt slutbetänkande att det statliga anslaget till det organiserade friluftslivet inledningsvis ska fördubblas. Nu svarar både Moderaterna och Sverigedemokraterna att de vill höja anslagen för att friluftslivet ska kunna aktivera fler människor. Det visar en ny partienkät från Magasin Friluftsliv och Friluftsfrämjandet. I enkäten öppnar också regeringspartierna för att återställa anslaget till skötsel av naturområden.

– I en tid när bara två av tio skolbarn rör sig enligt rekommendationerna, är det här ett mycket välkommet besked. Varje krona som samhället satsar på fysisk aktivitet ger nästan fyra kronor tillbaka genom lägre kostnader inom hälso- och sjukvården. Så regeringen bör inte skjuta denna samhällsviktiga satsning på framtiden, säger Kristina Ljungros, generalsekreterare för Friluftsfrämjandet. 

Även Liberalerna och Miljöpartiet vill se höjda anslag till det organiserade friluftslivet. Liberalerna motiverar sitt svar med ”friluftslivet främjar fysisk aktivitet genom hela livet och säkerställer inte minst fler friska år i livet.” De fyra andra riksdagspartierna svarar Kanske på frågan om stärkta anslag till Svenskt Friluftsliv.

Med utgångspunkt i finsk forskning beräknas stillasittandet kosta det svenska samhället upp till 90 miljarder kronor per år. Kostnaderna drabbar inte enbart hälso- och sjukvården i regional regi, utan även de 290 kommunerna genom ökade kostnader för äldreomsorg samt lägre produktivitet och ökad sjukfrånvaro i arbetslivet.

Partierna vill få friluftsovana att röra sig mer i naturen 

Sju av åtta riksdagspartier svarar Ja på enkätfrågan om det är det viktigt att få fler friluftsovana att utöva friluftsliv. Moderaterna motiverar sitt svar med att ”det är viktigt att barn och unga får med sig en grundläggande kunskap om att vistas och röra sig i skog och mark, om allemansrätten och om olika situationer som vi kan ställas inför i naturen.”  

Kristdemokraterna som svarar Kanske på frågan kommenterar sitt svar med att ”den största betydelsen för att fler ska utöva friluftsliv är att de föreningar som organiserar, utbildar och möjliggör friluftsliv har goda förutsättningar att bedriva sin verksamhet.” 

– Med en fördubbling av anslaget till friluftslivet skulle organisationerna kunna göra särskilda satsningar på att nå de grupper i samhället som i dag rör sig mindre och saknar erfarenhet av friluftsaktiviteter och på så sätt lägga en grund för fysisk aktivitet som kan genomföras genom hela livet, och som inte baseras på tävling och prestation, säger Kristina Ljungros, generalsekreterare för Friluftsfrämjandet. 

Trots att det organiserade friluftslivet samlar 1,8 miljoner medlemskap, ungefär hälften så många som idrottsrörelsen, uppgår det statliga budgetanslaget till friluftslivsorganisationerna till bara fem procent av idrottsrörelsens anslag. 

Tidöpartierna öppnar för att återställa anslaget till skötsel av natur 

Under våren har länsstyrelser över hela landet larmat om hur budgetnedskärningarna av anslaget till naturvård gjort det svårt att underhålla friluftsinfrastruktur. Exempelvis har bajamajor vid naturreservat stängts och resurserna inte räckt till för att underhålla vandringsleder. 

På frågan om naturanslaget ska återställas i höstbudgeten 2023, svarar alla fyra partierna i regeringsunderlaget Kanske. Motiveringarna till enkätsvaren visar att de ännu inte har satt ner foten. Moderaterna hänvisar till att diskussioner om höstbudgeten pågår, Sverigedemokraterna vill se en anslagsnivå som säkerställer att vandringsleder och friluftsområden sköts om, Kristdemokraterna skriver att effekterna av den politik man driver alltid ska utvärderas och Liberalerna vill satsa på underhåll och utveckling så snart som ekonomin tillåter det. 

– Nedskärningarna ger snabbt en negativ spiral. Friluftsanläggningar och skyddade naturområden förfaller och då ger sig färre människor ut. Antalet jobb både inom naturturism och naturvård minskar i tusental. Det är en utveckling som kan och behöver vändas, så att fler i stället lockas ut i friluftslivet, säger Erika Enequist, chefredaktör för Magasin Friluftsliv.   

Kontaktperson 

För frågor om enkäten eller intervjuer med Kristina Ljungros, generalsekreterare för Friluftsfrämjandet, kontakta

Pontus Björkman, sakkunnig friluftspolitiska frågor, pontus.bjorkman@friluftsframjandet.se, 073-7711850 

Fakta

  1. Enkätfrågorna ställdes av Magasin Friluftsliv, som är Friluftsfrämjandets fristående medlemstidning, i slutet av juni 2023. De skickades till partiernas talespersoner/företrädare för friluftsfrågor och partiledarnas pressansvariga. Den 18 augusti kom de sista kompletterande svaren in.
    I nästa nummer av Magasin Friluftsliv, som kommer ut i mitten av september, presenteras svaren på ytterligare fem frågor. Några av motiveringarna från L, MP och V har fått kortats av utrymmesskäl. 
  2. Här finns slutbetänkandet från Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet och en sammanfattning om friluftslivsfrågorna  
  3. I våras publicerade Folkhälsomyndigheten sin nya rapport om skolbarns hälsovanor. Bland 11-åringarna är det bara 14 procent av flickorna och 24 procent av pojkarna som når upp till rekommendationen om en timmes fysisk aktivitet per dag.
  4. Här finns den brittiska forskningen om det ekonomiska värdet av investeringar i fysisk rörelse 
  5. Beräkningen av samhällskostnaden för stillasittandet, finns i denna kunskapssammanställning från Svenskt Friluftsliv (sid 17).