Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Meningsfull väntan - ansök om bidrag

2017-05-22

Nu har Friluftsfrämjandets lokalavdelningar möjlighet att ansöka om stöd för att genomföra "Meningsfull väntan" under hösten 2017!

Meningsfull väntan är ett paraplynamn för en mängd aktiviteter som riktar sig till asylsökande och nyanlända barn, unga och vuxna. Projektet har växt fram utifrån lokalavdelningars intresse att vilja göra något för asylsökande och nyanlända på sin ort och göra nytta med de verktyg och den kunskap som vi besitter i vår befintliga verksamhet.

Vi vill nu tillsammans öka asylsökande och nyanländas möjligheter till en meningsfull väntan, förebygga ohälsa och utanförskap, öka deras livsrum och möjliggöra en väg till aktivering och socialt sammanhang över tid. Tanken med konceptet är långsiktig. Att bredda vår organisation, bidra till folkhälsa och livsglädje för alla, ta vårt samhällsansvar, ta plats i debatt, få fler medlemmar och nya ledare som bidrar till Friluftsfrämjandets utveckling och framtid. Därför erbjuder vi möjligheten att ansöka om ekonomiskt stöd till lokalavdelningar som vill bidra till projektet Meningsfull väntan

Kriterier för att söka ekonomiskt stöd:

  • Aktiviteterna ska vara av långsiktig prägel och bestå av flera träffar. T.ex. beviljar vi bidrag till flera prova på tillfällen men inte till en engångsaktivitet.  
  • Målgruppen ska vara asylsökande och/eller nyanlända barn, unga och/eller vuxna. Personerna kan exempelvis bo på ett asylboende, HBV-hem eller ha eget boende. 
  • Vi beviljar ekonomiskt stöd för bland annat material, verksamhet, utbildning och utveckling av koncept som går att sprida till andra. Vi beviljar inte stöd för anställning av personal. 

Ansökan ska innehålla: 

  • Bakgrund: Varför vill ni göra detta projekt?
  • Vad vill ni göra: Beskriv er projektidé.
  • Målgrupper: Vem är projektet till för? Varför väljer ni den målgruppen och vad har målgruppen för nytta av projektet?
  • Målsättningar: Vad vill ni uppnå med projektet? Sätt tydliga, mätbara och realistiska mål som enkelt kan följas upp.
  • Budget: Specificera hur mycket pengar ni ansöker om och vad pengarna ska användas till.
  • Tidplan: Gör en kort översikts plan som illustrerar kontinuitet och vem som gör vad under tid.
  • Kommunikation: Beskriv hur ni kommer att jobba med sociala medier, lokalpress och dokumentation av projektet.

Skicka ansökan som pdf (max 2 sidor) eller fyll i ansökningsformulär här: Ansökningsformulär Meningsfull väntan.pdf och skicka till helen.brandt@friluftsframjandet.se

Sista ansökningsdag är den 31 augusti. 

Projekttid: 1 september – 31 december
Efter avslutat projekt ska en komplett projektrapport kring genomförande, resultat, hur ni har jobbat med kommunikation och ekonomisk redovisning vara oss tillhanda senast den 15 januari. En rapportmall kommer att skickas ut i god tid före projektslut.

Beslut om bidrag kommer att meddelas under perioden 21 augusti till 1 september. 
Beviljat bidrag kommer att betalas ut med 50% i anslutning till att ansökan är beviljad och resterande 50% när delrappapport är inskickad.

Inspiration till Meningsfull väntan-aktiviteter
Under 2016-2017 genomfördes Meningsfull väntan på fyra platser genom stöd av Skandia – idéer för livet. I Tyresö bjöds barn och unga från ett asylboende in till att träna Naturparkour och upptäcka den fina naturen tillsammans. I Södra Roslagen fick asylsökande barnfamiljer genom Öppna skogsgläntan träffa föräldralediga med barn i närområdet. I Lund genomförde de i den ordinarie verksamheten familjeträffar med fokus på lek och lärande i naturen, men också kunskap om allemansrätten och närmiljön. I Uppsala anordnades skattjakt för barn och integrationsvandringar för vuxna. 

Ladda gärna ner vårt inspirationsmaterial med goda exempel och tips från Tyresö och Uppsala lokalavdelning: Goda exempel från Meningsfull väntan.pdf

Om ni vill bolla tankar kring aktiviteter och få stöd vid ansökan får ni gärna kontakta projektledare Helen Brandt på helen.brandt@friluftsframjandet.se eller ring 072-142 77 28.