Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Halvering av fysisk aktivitet på vintern

2023-03-08

Unga i Sverige tillbringar 70 procent av sin vakna tid stillasittande och aktivitetsnivån faller under den kalla årstiden. Under vinterhalvåret halveras många barns energiförbrukning jämfört med sommarhalvåret. Att en skidanläggning främjar invånarnas fysiska aktivitet, hälsa och välmående är ett av flera samhällsvärden som kommunen vinner på en hemmabacke eller en anläggning med längdspår. Det visar två nya rapporter över aktuell forskning beställda av Friluftsfrämjandet, Skidförbundet och Svenska Skidanläggningars Organisation.

– Man behöver inte vara professor i folkhälsa för att förstå varför närhet till en skidanläggning främjar fysisk aktivitet och har stor positiv påverkan på invånarnas hälsa och välmående. Den lokala hemmabacken är ofta ortens största fritidsgård, välkomnande både för barn och vuxna, säger Kristina Ljungros, generalsekreterare för Friluftsfrämjandet.

Regelbunden fysisk aktivitet leder till bättre hälsa, välbefinnande och ett friskare liv. Det är vetenskapligt bevisat bortom alla tvivel, framgår i rapporten av Johan Faskunger, filosofie doktor i fysisk aktivitet och folkhälsa. Ett stillasittande liv medför å andra sidan en ökad risk för sjukdom och ohälsa. Kostnaderna för stillasittandet i Sverige har nyligen beräknats till 90 miljarder kronor årligen.

– Många av oss behöver lite extra pepp och roliga aktiviteter för att ta oss ut under vinterhalvåret. En lokal backe och anläggning med bra snötillgång och belysning är en lockande morot. Ett par timmar i skidbacken varje vecka är ett välkommet avbrott från stillasittandet och skärmen. Det lockar även många barn och ungdomar in i föreningar som erbjuder gemenskap och fysisk rörelse i naturen, säger Magnus Noppa, vd Svenska Skidanläggningars Organisation (SLAO).

Ny forskning från Sheffield Hallam University visar att varje krona som det offentliga satsar på fysisk aktivitet ger samhället fyra kronor tillbaka i form av bland annat lägre kostnader för sjukvård och psykisk ohälsa. Trots det drivs många av landets skidanläggningar i dag av ideella eldsjälar som bidrar med betydande samhällsnyttor. Det kan fungera så länge det inte behövs större investeringar och underhåll.

– Skidanläggningar främjar vardagsmotionen bland invånarna, svetsar oss samman och skapar goda förutsättningar för föreningslivet och samhället i stort. Rapporten sätter även fingret på att det är samhällsekonomiskt lönsamt för kommunen att investera i snösäkrade längdanläggningar och hemmabackar som främjar fysisk aktivitet, säger Mattias Hägglund, anläggningsansvarig på Svenska Skidförbundet.

Drygt hälften av svenskarna (52 procent) anger att en meningsfull fritid är en viktig faktor för val av bostadsort. Den här siffran har vuxit över tid, visar Mittuniversitet i sin senaste friluftsenkät. En skidanläggning gör kommunen mer attraktiv som bostadsort och främjar turism. Och med gemensamma satsningar av kommunen, skolor, föreningar, fritidsgårdar och fritidsbanker kan trösklar sänkas för ovana grupper och skidanläggningar göras tillgängliga för alla.

En lokal skidanläggning minskar behovet av långväga transporter, samtidigt som den ofta ger möjlighet till fler aktiviteter under såväl vintern som sommaren.

Två miljoner invånare kommer ut i naturen tack vare skid- och snowboardåkning varje år.

Foto: Daniel Ohlsson. Skidskola vid Ekebyhovsbacken på Ekerö (bilden och illustrationen över hemmabackar kan användas fritt i samband med publicering om denna nyhet). Här finns bilden högupplöst. Namnge fotografens namn vid användning. Här finns kartan över landets hemmabackar och liftanläggningar.

Fakta

Tipslista till kommunen och dess politiker

1. Besök anläggningen och prata med de som driftar verksamheten och de som är där för rekreation
2. Lyssna på idéer och förslag kring verksamhet och samarbete
3. Prioritera backen och anläggningen i kommunens budget
4. Synliggör backen och dess möjligheter i kommunens kommunikationskanaler
5. Fokusera på de möjligheter som skidanläggningen innebär för invånarna och kommunen

För intervjuer och mer information, kontakta:

Pontus Björkman, sakkunnig på Friluftsfrämjandet, 073-771 18 50, pontus.bjorkman@friluftsframjandet.se

Magnus Noppa, vd för Svenska Skidanläggningars Organisation (SLAO), 070-6787745, magnus.noppa@slao.se

Mattias Hägglund, anläggningsansvarig på Svenska Skidförbundet, 070-525 48 35, mattias.hagglund@skidor.com