Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Friluftslivet skärs ner med ytterligare 48 miljoner kronor

2024-02-15

En ny sammanställning som Friluftsfrämjandet och Svenska Turistföreningen gjort visar att stödet till bland annat vindskydd, fågeltorn, besöksinformation och kommunala friluftssatsningar skärs ned med 48 miljoner kronor i år.

Regeringen fortsätter att försämra förutsättningarna för friluftslivet. I fjol försvann nästan två tredjedelar av länsstyrelsernas budget för skötsel av nationalparker och naturreservat. I år ligger skötselbidraget still men det försvinner ytterligare 48 miljoner kronor till bland annat vindskydd, fågeltorn, besöksinformation och kommunala friluftssatsningar. Det visar en ny sammanställning som Friluftsfrämjandet och Svenska Turistföreningen gjort. Dessutom har den höga inflationen urholkat anslagen till det organiserade friluftslivet med drygt 15 miljoner kronor.

Länsstyrelserna har i genomsnitt fått 66 procent mindre anslag sedan 2022 för att sköta landets cirka 5 500 naturreservat och nationalparker. Beroende på vilket län vi tittar på har mellan 13 och 65 miljoner kronor per år försvunnit i skötselanslag. Samtidigt har antalet skyddade områden ökat och inflationen ätit upp mycket av anslagen.

Totalt uppskattar Naturvårdsverket att det nu saknas över 750 miljoner kronor årligen för att ta hand om och rusta upp det som behövs i svenska naturreservat och nationalparker. Konsekvensen blir bland annat att vissa vindskydd, fågeltorn och dass som länsstyrelserna ansvarar för kan behöva stängas när nedskärningarna nu ser ut att permanentas. 

– Att försämra friluftslivets förutsättningar när fler hittar ut i naturen är fel väg att gå. Särskilt eftersom friluftsliv är en aktivitet alla har råd med. Det ekonomiska värdet av friluftsliv och naturturism i Sverige beräknas uppgå till 191 miljarder kronor årligen och sysselsätta 167 000 personer, men nu riskeras negativa ekonomiska effekter, säger Daniel Skog, hållbarhetsansvarig Svenska Turistföreningen. 

Friluftsfrämjandet och Svenska Turistföreningen, som samlar över 300 000 medlemmar, har begärt ut siffrorna som visar hur nedskärningarna av de statliga naturvårdsanslagen drabbar friluftslivets förutsättningar.

Under 2023 larmade länsstyrelser över hela landet om att de inte kunde ta hand om sina naturreservat på ett sätt som gör dem säkra och trevliga att besöka. I år tvingas många länsstyrelser även dra ner på öppettider och aktiviteter vid landets Naturum som har stor betydelse för att sprida kunskap om natur och allemansrätten. 
 
– Naturen är landets största arena för fysisk rörelse och sju av tio svenskar upplever återhämtning i naturen. I en tid när stillasittandet, den psykiska ohälsan och sjukvårdskostnader skenar, behöver naturen vara attraktiv och tillgänglig. Varje krona som samhället satsar på fysisk aktivitet, ger nästan fyra kronor tillbaka genom stärkt folkhälsa, säger Kristina Ljungros, generalsekreterare på Friluftsfrämjandet. 
 
Inte heller i år, när många kommuner är ekonomiskt trängda, blir det några nya lokala naturvårdsprojekt (LONA) för friluftsliv och folkhälsa. Anslaget har nu minskat med 47 miljoner (67 procent) sedan 2022. Under 2010-talet genomförde nästan alla svenska kommuner minst ett LONA-projekt och en extern utvärdering visar att bidragen ”i hög grad gynnar friluftslivet” och ”varit avgörande” för att även mindre kommuner ska bedriva naturvård och utveckla friluftslivet. 

 – LONA är en viktig katalysator för kommunernas arbete med attraktiv tätortsnära natur och skapar goda förutsättningar för friluftsliv även i mindre kommuner. Till nästa års budget har regeringen allt att vinna på satsningar på friluftsinfrastruktur och det organiserade friluftslivet, säger Kristina Ljungros, generalsekreterare på Friluftsfrämjandet. 

Stödet till det organiserade friluftslivet har legat fast sedan 2022. På grund av den höga inflationen 2022 och 2023 har budgeten urholkats med drygt 15 miljoner kr. Det innebär bland annat färre ledarledda friluftsaktiviteter och möten då människor kommer tillsammans. 

Positivt i statsbudgeten är att anslaget till skydd av värdefull natur, som kapades år 2023, nästan har återställts till 2022 års nivå. Anslaget går till att skydda natur med stora värden för natur och friluftsliv runt om i landet. Genom anslaget får markägare ersättning så att nya naturreservat och nationalparker kan bildas eller utökas. 

Kontaktpersoner för mer information och intervjuer

Pontus Björkman, sakkunnig friluftspolitiska frågor, Friluftsfrämjandet 
Mobil: 073-77 11 850
 
Daniel Skog, hållbarhetsansvarig, Svenska Turistföreningen 
Mobil: 0720-92 34 14 

Bilder 

Pressbild på Kristina Ljungros

Pressbild på Daniel Skog

Genrebilder från Friluftsfrämjandet, fria att använda vid publicering av nyheter om detta pressmeddelande. Uppge namn på fotograf/Friluftsfrämjandet vid användandet.  

Ladda ner sammanställning av anslag

Här finns en anslagssammanställning med jämförelser över tid och även nedbrutet på landets 21 länsstyrelser:

Jämförelse statsbudget som berör friluftslivet 2022-2024 (pdf)