Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Friluftsfrämjandet tar över Utbildningsplats Gålö från Skärgårdsstiftelsen

2024-05-15

Utbildningsplats Gålö har sedan 2016 drivits av Skärgårdsstiftelsen som givit skolklasser i Stockholmsregionen möjlighet till undervisning i skärgårdsmiljö. Nu tar Friluftsfrämjandet över driften, och fortsätter erbjuda elever möjlighet till friluftsundervisning.

Skärgårdsstiftelsen har byggt upp och ansvarat för Utbildningsplats Gålö sedan 2016. Detta har gett skolelever i Stockholms län tillgång till en alternativ lärmiljö, som ska resultera i positiva naturupplevelser, ökad hälsa och ökat lärande. Från och med sommaren 2024 överlåts verksamheten till Friluftsfrämjandet. 

–Skärgårdsstiftelsen tillgängliggör genom vårt stora mark- och fastighetsinnehav områden i Stockholms skärgård för alla. Genom att låta Friluftsfrämjandet ta över ansvaret och driva utbildningsplatsen blir Gålö en arena för deras fina verksamhet som når ut till just den unga målgrupp som kanske allra bäst behöver våra rekreationsområden. Det är ett synnerligen gott exempel på när ett plus ett blir minst tre och när våra resurser och kompetenser kompletterar varandra på bästa vis, säger Jan Zetterman, vd på Skärgårdsstiftelsen.  
 
–Det är ett mycket fint förtroende att få förvalta Utbildningsplats Gålö. En verksamhet som passar väl in i Friluftsfrämjandets uppdrag med att ge fler barn och unga en ingång till naturupplevelser. Idag är det alldeles för lite utomhusundervisning och friluftsliv i skolan. Genom Utbildningsplats Gålö kan Friluftsfrämjandet ge fler barn och unga en möjlighet att hitta naturen som en plats för såväl kunskap som återhämtning. säger Kristina Ljungros, generalsekreterare för Friluftsfrämjandet.  
 
Sedan årsskiftet kan skolor anmäla intresse hos Friluftsfrämjandet för att tillbringa en friluftsdag på Utbildningsplats Gålö. Verksamheten möjliggörs genom projektbidrag från Gålöstiftelsen. Genom ett projektstöd från Region Stockholm kan skolor ansöka om bidrag till resekostnaderna.   
 
Redan idag finns flera aktiviteter kopplade till Utbildningsplats Gålö. Dessa kommer att successivt utvecklas och bli fler. En nyhet är möjligheten att boka en ledare från Friluftsfrämjandet som kan vara på plats under friluftsdagen, som stöd för lärare och elever.  

Fakta om Utbildningsplats Gålö: 

Gålö är en halvö i Haninge kommun och är en del av Stockholms skärgård. Det går bra att besöka året om och det finns kollektivtrafik. Genom Friluftsfrämjandet finns också möjlighet till rabatterad busshyra.

På Utbildningsplats Gålö finns en mängd aktiviteter för elever, till exempel:

  • Naturstig (delvis tillgänglighetsanpassad grusgång) med skyltar och olika lärorika uppdrag 
  • Ett Skogsmullespår om allemansrätten för de yngre besökarna
  • Grillplats, brygga och stora gräsytor 
  • Digitalt undervisningsmaterial 
  • Fältmaterial att låna vid Gålö Havsbad  

Det finns också toaletter samt kafé och mindre matbutik. 

Projektet samfinansieras av Gålöstiftelsen, Skärgårdsstiftelsen, Friluftsfrämjandet och Region Stockholm. 

Läs mer