Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Friluftsfrämjandet söker ordförande till riksorganisationens styrelse

2023-11-06

Vill du bli styrelseordförande i Friluftsfrämjandets riksorganisation, och leda och utveckla en av Sveriges viktigaste organisationer och starkaste varumärken?

Friluftsfrämjandet vill skapa ett bättre samhälle genom friluftsliv. Vi är med 110 000 medlemmar och verksamhet över hela landet Sveriges största friluftsorganisation. Genom roliga, trygga och lärorika äventyr på fjäll, vatten, snö, is och i skog – året runt och för alla – främjar vi folkhälsa, ökar livsglädje och respekt för naturen. Vi bidrar till att möta samhällsutmaningar, bekämpa stillasittande, motverka segregation och minska psykisk ohälsa.

Vi befinner oss i en stark utvecklingsfas, där intresset för friluftsliv ökar, där allt fler vill ta del av vår verksamhet och vår roll som samhällsaktör blir allt tydligare.

Vid vår stämma i maj 2024 ska vi välja en ny styrelseordförande. Är det du?

Vad erbjuder vi?

 • Ett roligt uppdrag – du får verka i och utveckla en organisation som i 130 år har bidragit till folkhälsa, livsglädje och respekt för naturen.
 • Ett lustfyllt uppdrag – där du får leda en organisation som bygger på ett enormt ideellt engagemang.  Vi har 8000 ideella ledare som brinner för friluftsliv, och varje år skapar vi 8 miljoner aktivitetstimmar.
 • Ett viktigt uppdrag – genom att skapa förutsättning för fler att utöva friluftsliv motverkar vi psykisk ohälsa, bidrar till integration, ökar samhällets hemberedskap, minskar stillasittande och möjliggör för barn att röra sig och vistas mer i naturen.
 • Ett utvecklande uppdrag - där du och riksstyrelsen tillsammans med generalsekreterare och ett professionellt rikskontor, våra regioner och lokalavdelningar ska genomföra den offensiva utvecklingsstrategin ”strategi 2030” – som vår stämma antagit.
 • Ett komplext uppdrag – Friluftsfrämjandets verksamhet bygger på insatserna från ideella ledare, förtroendevalda och instruktörer i lokalavdelningar, regioner och i Friluftsakademin, professionella tjänstepersoner och pedagoger inom föreningen och i I Ur och Skur, många partners och såklart många externa intressenter.
 • Ett stolt uppdrag - där du får leda en organisation som har ett av Sveriges starkaste varumärken. Sedan många år ligger vi i toppskiktet, när organisationers kännedom och trovärdighet mäts.

Ditt uppdrag:

 • Vara kulturbärare för Friluftsfrämjandets ändamål: att öka folkhälsa, livsglädje och respekt för naturen.
 • Företräda Friluftsfrämjandet externt och verka för en positiv bild av föreningens roll och värde i samhället.
 • Vara förebild internt, tillsammans med generalsekreterare, förtroendevalda och anställda.
 • Leda implementeringen av Strategi 2030, och kommande strategiarbete, i dialog med regioner och lokalavdelningar.
 • Leda styrelsens och verkställande utskottets arbete för att säkra och utveckla policy och processer som stödjer utveckling och strategi.
 • Leda, stötta och ha personalansvar över Generalsekreterare
 • Leda arbetet att vara en utvecklande och tydlig ägare för det helägda dotterbolaget I Ur och Skur
 • Arbeta för att stärka organisationen och aktivt bidra till ETT Friluftsfrämjandet som arbetar för samma mål

Vilka kompetenser behöver du?

 • Gedigen kunskap om, och förståelse för, Friluftsfrämjandet bredd och verksamhet i hela landet. Inkluderar lokalavdelningars och regioners uppdrag, motivation och drivkrafter samt en god förståelse för var vi kommer ifrån (vår historia) och var vi är på väg (vision, strategi och mål)
 • Stor förståelse för, och kunskap om, föreningsdemokrati och styrelsearbete
 • Grundläggande ekonomisk styrning och finansiering 
 • Kunna och vilja driva och inspirera till utveckling och förändring i en utmanande miljö
 • Kunna hantera utmanande samtal  
 • Ha hög grad av integritet och förmåga navigera i en komplex organisationsstruktur
 • Förmåga till strategisk höjd, som kan omvandlas till genomförande i dialog med generalsekreterare

Vem är du och vad har du gjort tidigare?

 • Är eller har varit verksam i ideell förening. Ett existerande eller tidigare engagemang inom Friluftsfrämjandet är tydligt meriterande.
 • Är eller har varit ledare i en större organisation, både direkt (för team och för andra ledare) och indirekt (som förebild inom organisationen.)
 • Styrelseerfarenhet från annan nationell förening
 • Erfarenhet från offentlig sektor eller näringsliv är meriterande
 • Erfarenhet och intresse för förskole/skolverksamhet och ideell barnverksamhet är meriterande
 • Har ett entreprenöriellt sinne, t.ex. flexibel, uthållig, optimistisk och kreativ
 • Har ett brinnande intresse för friluftsliv och folkhälsa i allmänhet.
 • Utövar aktivt friluftsliv, t.ex. vandra, paddla, åka skridskor eller skidor

Villkor:

 • Uppdraget är 100% ideellt. Ersättning ges för resor och utlägg.
 • Du ska kunna delta på ca 9 möten per år, varav ca 5 är digitala och ett består av ett internat med övernattning
 • Du ska ha ca 10 till 20% tid att lägga på uppdraget då det innebär att stötta, träffa och ha dialog med geografiskt spridda delar av organisationen samt extern representation

Intresserad?

Vi i valberedningen önskar få din ansökan mailad till oss i form av CV och kort personlig text i mailet om varför du är intresserad. Vi hanterar ansökningar löpande.

Är du intresserad, men osäker på om det är ordföranderollen du ska ha? Sök ändå! Vi kommer också söka en (1) ny styrelseledamot. Annons kommer inom kort, men vi kan redan nu avslöja att vi lägger tyngd på kompetens inom finansiering/ekonomi.

Skicka din ansökan till: jorg.bassek@friluftsframjandet.se

Hör av dig med frågor kring rollen till valberedningen, genom ordförande Jörg Bassek.
E-post: jorg.bassek@friluftsframjandet.se 
Telefon: 073-8028590

Vi ser fram emot att höras!

Fler lediga roller i styrelsen

Friluftsfrämjandet söker ledamot till riksorganisationens styrelse

Nu söker valberedningen efter en ekonomutbildad ledamot till riksorganisationens styrelse. Vill du vara med och utveckla en av Sveriges viktigaste organisationer och starkaste varumärken? Läs mer