Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Friluftsfrämjandet på klimattoppmöte i Kebnekaise

2023-09-15

Denna vecka har Friluftsfrämjandet deltagit på klimattoppmötet i Kebnekaise. På platsen där klimatförändringarna kanske syns som allra mest bjöd STF in några av de största aktörerna inom friluftslivet, myndigheter, näringsliv och akademi för att samtala om hur friluftslivet kan bli mer hållbart. Friluftsfrämjandet representerades av Truls Neubeck, avdelningschef för Friluftsakademin och regionsstöd.

Under dagarna lyftes kunskap om hur klimatförändringarna syns i glaciärers tillbakadragande, hur rennäringen påverkas med risk för ökade konflikter om markanvändning och hur kollektivtrafiken inte planeras utifrån fritid och friluftsliv utan snarare arbete och skola. 

–Från Friluftsfrämjandet vill vi tacka STF för ett mycket bra initiativ och för fyra inspirerande och givande dagar i Kebnekaise. Med mig hem tar jag en massa insikter och lärdomar som vi kommer att ha stor nytta av i det fortsatta hållbarhetsarbetet, säger Truls Neubeck. 

Hållbarhetsutmaningarna är en viktig fråga för Friluftsfrämjandet och något som engagerar många ideellt aktiva och ledare, enligt en hållbarhetsenkät som gick ut i våras.

Det är också högt prioriterat av Friluftsfrämjandets ledningsgrupp och styrelse, som just nu ser över hur organisationen ska arbeta med hållbarhetsarbetet på ett systematiskt sätt för att stärka våra bidrag till ett hållbart friluftsliv. Ett exempel på det är samåkningsplattformen Skjutsgruppen, som Friluftsfrämjandet var med och lanserade i våras tillsammans flera andra organisationer.  

–Vidare i arbetet med hållbart friluftsliv behöver vi göra en analys och kartläggning av vart våra viktigaste insatser kring hållbarhet ska sättas in, säger Truls Neubeck.

Frågan om hållbara resor skulle kunna vara en stor del av det arbetet men även att se över hur utrustning, anläggningar och kläder kan bli mer hållbart.   

Kebnekaiseprotokollet

Under klimattoppmötet undertecknades även det så kallade Kebnekaiseprotokollet av ett flertal friluftsorganisationer. STF har gjort ett fantastiskt arbete med att involvera friluftsorganisationerna i arbetet för hållbara transporter. Friluftsfrämjandet valde emellertid inte att underteckna avtalet under toppmötet.  

–Initiativet är utmärkt, och ambitionerna och målsättningarna i protokollet är mycket bra. Beslutet att Friluftsfrämjandet inte undertecknar protokollet grundar sig i att det skulle innebära flera åtaganden för våra ledare och lokalavdelningar som vi inte hunnit förankra i organisationen. Därav gjorde vi bedömningen att vi först ville föra en dialog med de som kommer beröras. Med det sagt ser vi framemot att fortsätta arbeta med frågan i våra interna demokratiska forum, säger Truls Neubeck.