Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Friluftsfrämjandet i Almedalen

2019-07-06

Friluftsfrämjandet deltog på politikerveckan i Almedalen i juli. Under några dagar deltog blåa jackor och regnbågsmössor i viktiga samtal kring friluftslivets ansvar och möjligheter i samhället – några av dem var samhällspåverkansansvarig Lotta Norberg, ledare Babek Toloe och vice generalsekreterare Anna Vikholm. Självklart bjöd Friluftsfrämjandet även in till ett samtal kring friluftsmiljö – naturnära trots regn och starka vindar!

Mitt i ruskvädret började en brasa spraka och lukten av gotlänsk lammkorv sprida sig. Om det är något vi vet är det att brasan öppnar upp för idéer, relationer och goda sammarbeten – det bästa sättet att öppna ett samtal kring friluftsmiljö. Friluftsfrämjandet anordnade ett samtal om friluftsliv i kommunerna utifrån Naturvårdsverkets två nya vägledningar om kommunala friluftsplaner och kartläggning av friluftsområden som presenterades i maj.   

De som deltog i samtalet var:
Ingela Hiltula – tf chef Samhällsavdelningen Naturvårdsverket presenterade vägledningarna.
Magnus Ydmark – stadsbyggnadsdirektör Sundsvalls kommun, berättade om deras arbete med friluftsplanen som man har tagit fram i dialog med Friluftsfrämjandets lokalavdelning som också sitter med i kommunens friluftsråd.
Fredrik Rönning – kommunstyrelsens ordförande (S) i Smedjebacken, berättade om deras arbete med kartläggning av friluftsområden och hur man har engagerat medborgarna för att delta praktiskt i arbetet genom att köpa in röjsågar som kommuninvånarna får använda.
Ulrika Jeansson – kommunstyrelsens ordförande (S) i Finspång, berättade om deras arbete med både friluftsplan och kartläggning av friluftsområden och hur detta har bidragit till plan- och byggprocesser. Nu är friluftsplanen en del av arbetet med den nya översiktsplanen som kommunen tar fram. Totalt deltog 16 personer från bl.a. Svenska Turistföreningen, Länsstyrelsen Gotland, Region Gotland och Borås kommun.

Naturen behandlar alla lika

Friluftsfrämjandets vice generalsekreterare Anna Vikholm medverkade också i ett rundabordssamtal arrangerat av Svenskt Friluftsliv om friluftslivets möjlighet att bidra till ökad integration i samhället. Andra deltagare var Babek Toloe från Friluftsfrämjandets lokalavdelning Sjöstaden-Sickla, Jägarförbundet, kommunpolitiker och en riksdagsledamot.

Samtalet tog avstamp i att naturen är en av de mest jämlika arenorna, eftersom den behandlar alla lika. Vi lyfte att det tätortsnära friluftslivet ofta är introduktionen till naturen, och därför är den gröna infrastrukturen central som del av samhällsplaneringen. I samtalet tog vi även upp att kommunala beslutsfattare bättre måste förstå friluftslivets förutsättningar. I stor utsträckning är föreningsstödet i kommunerna idag riktat mot idrottsklubbar med t.ex. reducerade hallavgifter.

Civilsamhället och krisberedskap

Dessutom medverkade Friluftsfrämjandet i rundabordssamtal om samhällets krisberedskap med Röda Korset, MSB, Rädda barnen mfl, träffat Titti Rodling, vd SLAO, och deltagit i workshop med Parasportförbundet. Vi har även samtalat och byggt relationer med våra partners och bidragsgivare – för ökade möjligheter till verksamhetsutveckling under kommande år.

 

Spelet om allemansrätten

Svara på 10 snabba men kluriga frågor om allemansrätten. Utmana dina vänner! Spelet finns på svenska, engelska, somaliska och arabiska.

Spela

Hitta äventyr

Visar 0 av 0 äventyr Hittar du inte det du söker? Gör en avancerad sökning