Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Pedagogiken

Unik pedagogik för alla sinnen! Friluftsfrämjandets I Ur och Skur-metodik strävar efter att varje barn får utvecklas genom friluftsliv, lek, rörelse, spänning och upplevelser med alla sinnen. Barn/elever som får möjlighet att komma ut i naturen lär sig handla efter allemansrätten och värna om miljön.

I Ur och Skur är en heltidsverksamhet inom skola, fritidshem, förskola och pedagogisk omsorg. Pedagogiken bygger på Upplevelsebaserat lärande, utomhuspedagogik, friluftsliv, miljökunskap, medvetet ledarskap och Friluftsfrämjandets barnverksamhet. Läroplanerna Lgr 11 och Lpfö18 är våra styrdokument och metoderna för hur vi ger barnen och eleverna förutsättningar för omsorg, utveckling och lärande kommer från I Ur och Skurs metoder.

Kittla dina sinnen

 I Ur och Skurs pedagogik bygger på egna upplevelser där barnet eleven står i centrum. Vårt mål är att ge barnet /eleven förutsättningar för lärande genom lek, undersökande, utforskande och upptäckter genom olika uttrycksmedel i och med hjälp av naturen. När barnet/eleven praktiskt och lustfyllt får uppleva – stimuleras nyfikenhet, självkänsla som leder till förståelse. Det blir ett lärande som består och berör. PÅ detta sätt skapar vi aktiva lärprocesser där även rörelseutrymmet är större och bidrar till fysisk och motorisk utveckling.

Naturen som världens bästa klassrum.

Lena Lindström tar emot Gösta Frohms stipendium

Lena Lindström som driver två I Ur och Skur-förskolor, har fått ta emot Gösta Frohms stipendium på 10 000 kronor. Utdelningen ägde rum vid Skogsmullekojan på Lida friluftsgård den 22 augusti. 

Lena är pedagog och kursledare i Friluftsfrämjandet verksamhet ”Skogsmulle och hans värld”. Hon driver även, som huvudman och rektor, två I Ur och Skur-förskolor inom Friluftsfrämjandet Solna/Sundbyberg.

Se filmen från prisutdelningen.