Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Bli en förskola/skola inom I Ur och Skur

Teckna licensavtal med oss och låt din förskola, skola, fritidshem eller pedagogiska omsorg bli en del av I Ur och Skur-familjen. Ni får metoder för att arbeta mot målen i läroplanen med utomhuspedagogik och friluftsliv som grund. Hållbarhet genomsyrar hela vår verksamhet inom I Ur och Skur – i alltifrån pedagogiken och lokalerna till måltiderna och aktiviteterna.

I Ur och Skur Utveckling som huvudman 

Vi kan starta en ny förskola eller skola i din kommun, eller så kan vi ta över en befintlig förskola, skola eller ett fritidshemVi har kontakt med byggbolag och fastighetsägaroch har stor erfarenhet av ny- och ombyggnation av befintliga lokaler för att anpassa dessa efter vår utomhuspedagogiska verksamhet. För mer information, mejla: info@iurochskur.se eller ring: 08447 44 40.

Teckna licensavtal för I Ur och Skur

  • Pedagogerna ska teckna medlemskap i Friluftsfrämjandet enligt ovan.
  • 25% av pedagogerna ska genomgå Grundutbildning I Ur och Skur (utbildningsplan till att nå 75% av pedagogerna).
  • Skicka in medlemsansökan till I Ur och Skur Utveckling.
  • Avtal skickas till er för undertecknande.