Läs vår nya broschyr:

(klicka på bilden ovan för att öppna broschyren)

Dags för Årsmöte!

Välkommen till Södertälje lokalavdelnings årsmöte fredagen den 13 mars, i år i ny lokal: Igelsta gård i Östertälje. Efter årsmötesförhandlingarna äter vi en måltid och har trevligt tillsammans.

Skrivelser och motioner till årsmötet ska som meddelades i Träff & Turbladet vara styrelsen tillhanda senast den 1 februari, per post eller e-post sodertalje@friluftsframjandet.se .

Anmälan till årsmötet och festen senast den 23 februari. Du kan anmäla dig via

hemsidan http://www.friluftsframjandet.se/aktivitet/18701553
e-post sodertalje@friluftsframjandet.se eller
tel. 08 552 477 11.

Ange medlemsnummer och eventuella allergier.

Avgift för festen är 120 kr som betalas på plats, ta gärna med jämna pengar.

Anmäl dig även om du bara vill vara med på mötet, årsmöteshandlingarna skickas per post veckan före mötet till alla anmälda.

Välkomna!

Familjedag vid Tveta Friluftsgård

En härlig vinterdag med skidåkning, livräddning, snöskopromenad, pulkaåkning, ringette och mycket mycket mer

Var delaktig i Friluftsfrämjandet Södertälje – sök styrelsepost!

Vår lokalavdelning i Södertälje leds av en styrelse bestående av ordförande, 8 ledamöter och 2 suppleanter. Dessa engagerade personer utför sina arbetsuppgifter på sin fritid, och träffas cirka en gång per månad för styrelsemötet. Det sker kontinuerligt en förnyelse i styrelsen och vi som jobbar i valberedningen har uppdraget att samla intresserade medlemmar som vill stödja vår lokalavdelning och presentera dessa på årsmötet för inval i styrelse, revisorsgrupp eller valberedning. Vi ser gärna att du som vill utveckla ditt ledarskap, personligt och i grupp, hör av dig till oss i valberedningen – så ska vi hjälpa dig till styrelsen för Friluftsfrämjandet i Södertälje.

Klicka här för mer information

MVH Martin Hede (martin.hede@allt2.se)

Aktiviteter i Friluftsfrämjandet