Läs vår nya broschyr:

(klicka på bilden ovan för att öppna broschyren)

Årsmöte

Södertälje Lokalavdelning hade sitt årsmöte fredagen den 13 mars på Igelsta Gård. 44 personer, varav 41 röstberättigade medlemmar var där. Vi kunde avsluta ett lyckat 2014, och ser fram emot att jobba med den plan vi utarbetat för 2015.

Bertil Ahlqvist omvaldes som ordförande. Lennart Backlund och Fredrik Wickbom hade avböjt omval, och två nya valdes in i styrelsen, Anna Pettersson och Michael Hamrén.

Efter mötet delade Bertil ut utmärkelser till ledare och funktionärer. De ledare som varit aktiva i tre år fick förtjänstmärket, två ledare fick silvermedalj efter att ha arbetat i ytterligare fyra år.

Förtjänstmärke, efter 3 år fick:

Ewa Ahlzén (revisor)
Ulrika Alexandersson (stavgång)
Ulla Ericson (stavgång)
Marcus Hennevelt (långfärdsskridsko)
Erik Johansson (vandring)
AnnaKarin Larsson (långfärdsskridsko)
John Lindberg (vandring)
Anna Meijer (barn)
Leena Sjölin (vandring)
Björn Sveréus (styrelsen, bytesmarknad)
Pär Wallin (långfärdsskridsko)
Hans Åkerlund (styrelsen)

Silvermedalj, efter totalt 7 år fick:

Lennart Backlund (styrelsen, vandring)
Helene Luthin (barn, stavgång, funktionär backen)

De ledare som inte var närvarande får sina utmärkelser vid senare tillfälle.

Därefter uppmärksammades Mathias Gälsing och Roger Strandberg som utgör Eventgruppen i Ragnhildsborgsbackens styrgrupp för sina nydanande insatser, t.ex. disco- och grillkvällar, ny sponsring mm. De lovade mera till nästa säsong!

God mat i vänners lag avslutade en trevlig kväll!

Familjedag vid Tveta Friluftsgård

En härlig vinterdag med skidåkning, livräddning, snöskopromenad, pulkaåkning, ringette och mycket mycket mer

Aktiviteter i Friluftsfrämjandet