Länkar

Lida Friluftsgård

 

 

Kontakt med stiftelsen

Ordförande Jill Westermark
Erikslundsvägen 88
187 53 Täby
e-post: jill.westermark@gmail.com
telefon.08 – 510 500 60, 070-7870452

Sekreterare Anita Stigberg
Engwalls väg 19
147 63 Uttran
E-post: anita@lars-stigberg.se
telefon 08 – 530 344 95, 070-9572135

Kassör Siw Linde
Fågelsträcket 1
181 46 Lidingö
e-post: s.linde@telia.com
telefon 08 – 765 90 36

Plusgiro 169 45 32 – 1
Org. nr 802409 – 6482
 

 

Gösta Frohms Skogsmullestiftelse
  
Stipendiat 2015 har utsetts! Beslutet kommer att offentliggöras senare.

 

Skogsmullestipendiet 2014


 


Maria Värendh, Bjerred-Lomma lokalavdelning, fick ta emot sitt stipendium på Lida Friluftsgård vid Botkyrka lokalavdelnings familjedag 21 september 2014
Läs mer här

 Elena Arkhipova, Neva River Clearwater, St Petersburg fick ta emot stipendiet vid symposiet i Lettland, se nedan.

Gösta Frohms Skogsmullestiftelse har vid sitt årsmöte den 15 mars beslutat om ett delat stipendium för år 2014. Ur Gösta Frohms Skogsmullestiftelsefond tilldelas 5 000 kronor till vardera stipendiaterna Elena Arkhipova från Neva River Clearwater, St. Petersburg i Ryssland samt Maria Värendh från Friluftsfrämjandet, Bjerred-Lomma lokalavdelning i Sverige.

Läs hela pressmeddelandet.

 Internationellt Symposium on Outdoor Learning for Children har hållits i Saldus Lettland, 7 - 10 augusti 2014

Här kan du se en dokumentation av symposiet gjort av Skrundas TV i Lettland.

Här finner du en kortfattad rapport från symposiet i Lettland.

Läs en av deltagarnas personliga rapport från symposiet (In English)

Läs Deklarationen som deltagarna enades om att signera

Aktuellt

Verksamhetsberättelsen för 2014 kan du läsa här.

Stiftelsens ordförande Jill Westermark och styrelseledamoten Sachiko Takami fickSveriges Ingenjörers Miljöpris 2013. Läs pressmeddelandet!
Läs också artikeln om priset i tidningen Ingenjören.
Här kan du läsa
om vad som Miljöpriset belönar.


Köp stiftelsens jubileumsfondmärke eller jubileumspins!

Skogsmulleledarkurs på engelska, läs här.

Skogsmulleledarkurs på tyska, läs här.
 

 

Den 1 januari 1987 bildade Gösta Frohm Skogsmullestiftelsen, vars ändamål är att främja fostran av barn i en anda av aktsamhet, kärlek, och respekt för naturen vilket ligger som grund för Skogsmulleskolan som Gösta Frohm skapade och som finns uttalat i hans barnböcker.

 
Ändamålet uppfylls genom att från stiftelsen årligen utdela Gösta Frohms pris till kreativ person, grupp eller förening.
 
Stiftelsen är fristående men har nära anknytning till Friluftsfrämjandet. Stiftelsens stadgar föreskriver att Friluftsfrämjandet efter samråd med stiftelsens styrelse utser en representant till denna.

 

Information in English here.

Information auf deutsch hier.