Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Styrelse och funktionärslista 2015

Här presenteras styrelsen för verksamhetsåret 2015 samt våra funktionärer.

Ordförande
Ulla Ericson, tel. 070-5817345

Vice ordförande

Ulrika Persson tel. 0480/23668, 0707-79 25 69

Kassör
Gunilla Roslund, tel. 072-3989882

Sekreterare
Annika Norberg tel. 0480/470808, 070-536 02 04

Styrelseledamöter
Bengt Jonsson tel. 0480/470651
Ejnar Gustafsson tel.  0480/10889, 0735-07 58 87

Revisorer
Barbro Ivarsson tel. 0480/10877
Sune Råberg tel. 0480/411241

Suppleant
Lisbeth Carlsson tel. 0480/24146

Valberedning
Styrelsen

Medlemsservice

David Nylander, tel. 0480/51160,  0703-370809

PR-ombud
Styrelsen

Studiefrämjandet
Bengt Jonsson 0480/470651

Hemsida
Birgitta Olsson, birgitta_endre@yahoo.com