Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Hällerstugan rustas upp

Mycket händer nu vid stugan och i dess närmiljö, så att området kan leva vidare som ett aktivt centrum på Herrestadsfjället. Resultatet blir ett område med större användbarhet för ditt friluftsliv på Herrestadfjället.

Omfattning: Fönsterbyte och en del fasadbyte på stugan, altanbygge, takomläggning på vedbod, vägförbättring, ny bro över Hällesvattnet och ny brygga.Finansiering: Projektet finansieras genom bidrag från Thordénstiftelsen och Uddevalla kommun samt gåvor från medlemmar kompletterat med egenfinansiering. Allt arbete utförs av ideella krafter.

Tidplan: Målet är att projektet ska vara klart till Äventyrsdagen i september 2020, där också Hällerstugans 75-årsjubileum firas.

Historik och lägesbeskrivning: Hällerstugan har varit ett hjärta i Friluftsfrämjandets verksamhet ända sedan den byggdes på 1940-talet. Otaliga är de människor som besökt stugan för att värma sig framför allt under snörika vintrar. Många vandringsleder på fjället leder till stugan och nu passerar också Bohusleden runt stugknuten. Detta leder till ännu fler besökare både från när och fjärran.

Som stugansvariga i Hällerstugan gläds vi förstås åt alla besökare, och att det också är ett populärt utflyktsmål även när stugan inte är öppen.

När man är i stugan föds och diskuteras ofta idéer om hur man skulle kunna förbättra och utveckla både stugan och närområdet. Detta ledde under förra vintern till en idé om att göra en rejäl kraftsamling inför 2020 då stugan fyller 75 år. Fönsterbyte, altanbygge, vägförbättring, ny bro och ny brygga blev huvudpunkterna i förslaget. Skisser, kostnadsberäkningar och finansieringsidéer togs fram och presenterades för styrelsen och årsmötet, och så var ”Projekt Hällerstugan” igång.

Under senvintern, våren och försommaren röjdes en del runt stugan både på land och i vattnet för att möjliggöra brobygget över Hällesvattnet. Parallellt arbetades det med ytterligare detaljplanering, finansiering och inköp.

I augusti startade det praktiska arbetet på allvar. Efter en ”mjukstart” med omläggning av taket på vedboden blev bron över Hällesvattnet nästa del. Efter ett par intensiva veckor stod den 32 meter långa bron klar, lagom till äventyrsdagen 1 september. Samtidigt röjdes stigen till bron och en del runt stugan, grillplatsen förbättrades och bordet framför stugan reparerades. Under Äventyrsdagen fick vi en jätterespons från många besökare vilket givetvis sporrade inför det fortsatta arbetet.

Höstens arbeten bestod under september och oktober av fortsatt detaljplanering, planering av inköp, förberedelser för vägrenovering och altanbygge samt demontering och transport av skänkt flytbrygga.

I november inbjöds till en arbetsdag där 19 glada arbetare infann sig. Bryggdelarna bars fram, skräp och mycket gammalt byggmaterial städades undan, sly och mindre träd på sluttningen röjdes bort och  ved bars fram, sågades, klövs och staplades in i vedboden.

I december monterades flytbryggan ihop och en landgång byggdes. Därefter, under stugans öppethållande januari-mars, togs en paus i det praktiska arbetet.

30 mars startade vi upp igen med transporter av fönster och panelbräder från Ängebacken till Åleslån. 2 april tog det praktiska arbetet fart på allvar. Efter 3 intensiva arbetsdagar, där bl.a. drygt två lastbilslass med grus kördes fram med minidumper och krattades ut på vägen, var det farbart för transporter med 4-hjuling ända fram till stugan. 7 april kördes fönster och väggpanel från Åleslån till stugan, gamla takplåtar kördes bort och rivning av befintlig klädsel påbörjades.

14 april tog både bygg och målningsarbetet fart. Efter att ha lagat en del rötskador nertill på väggarna, byggdes ställning på gaveln. Gamla panelen revs bort, vindpapp och nya reglar sattes upp och målning av de nya klädselbrädorna startade.

Efter drygt 2 intensiva veckor, dom flesta dagar med härligt arbetsväder, kunde vi den 29 april sätta det sista fönstret på plats.

Söderväggen och västergaveln är färdigklädda och målade, och målning och skrapningsarbetet har även startat på Norrvägen.

Parallellt med bygg och målningsarbetena har vi hela tiden efterhand städat och kört bort allt skräp mm, för att hålla det snyggt runt stugan och även för att undanröja skaderisken för besökare och vandrare, som i dessa ” Coronatider”, lämnat hemmet för att få en fin naturupplevelse.

Rune Sandberg har varit en klippa i byggjobben och i rivnings och målningsjobben har vi haft gott stöd av styrelseledamöterna Erik och Stefan.

Närmaste jobben blir fortsatt skrapning och målning av huset samt uppsättning av foder både på ut- och insidan runt de nya fönstren.

Under maj månad gjordes finsnickeriet inomhus klart, med ny inklädning och nya foder runt fönstren. Altandörren sattes på plats och stugan grovstädades. På utsidan sattes foder runt de nya fönstren och nya hörnbrädor monterades. Köksväggen reparerades och en ny källarlucka och tillhörande väggdel byggdes.

Målningarbetet fortlöpte. Sjösidan och nordöstra gaveln skrapades slipades och färdigmålades.

Den nya flytbryggan sjösattes och förankrades med rör och bergfäste. En nyinköpt uppfällningsbar badstege monterades. Bryggan blev snabbt ett populärt tillskott på området.

 

Under juni månad har stugan storstädats. Utsidan har röjts upp och byggmaterial och skräp har körts bort. Uppmätningar på plats och detaljplanering av det kommande altanbygget har också gjorts.

 

Vad som nu återstår av projektet är altanbygget, målning av vedboden och runt entrén på stugan, nya bänkar på entresidan och bord och bänkar till altanen samt nya gardinfästen i stugan.

 

Efter en lugn Junimånad påbörjades altanbygget 7 juli. Fästen borrades in i berget och stolpar och bärlinor monterades. En mindre gjutning gjordes och dagvattenrör installerades för att avleda  takvattnet från södersidan, vilket tidigare runnit in under husgrunden. Efter några intensiva arbetsdagar kunde därefter skruvreglar och stolpar monteras och altandäck, ramp och staket färdigställas.

För att altanen snabbt skulle kunna tas i bruk inlånades några begagnade sittgrupper som efter lite små reparationer var på plats den 23 juli-

Därefter togs åter en liten paus i arbetet. Resterande arbeten – altantrappa, inklädnad, hängrännor, stuprör, takstegar samt färdigmålning av stugan och målning av vedboden kommer att påbörjas under augusti och beräknas vara klart under september.

 

Vi kommer fortsätta  att uppdatera hemsidan så att alla som vill, kan följa projektet.

 

Med tanke på Coronaläget kommer vi inte att bjuda in till några arbetsdagar under våren, men det kan ju finnas möjligheter att hjälpa till vid enstaka tillfällen med bl.a. målning. Hör gärna av er till någon av oss.

 

Junis Lindqvist          Bengt Alm

0739-793841           0725-110063

 

Stugansvariga och drivande av Projekt Hällerstugan

 

IMG-0089.jpg
IMG-0200.jpg
IMG-0201.jpg
IMG-0202.jpg
IMG-0051.jpg
123.JPG
IMG_3681.JPG
IMG_4097.JPG
IMG_4128.jpg
9x3kelq8.bmp
gavel.bmp
prejq626.bmp
IMG-0419.jpg