Covid-19 och Friluftsfrämjandet (Uppdaterad 2021-09-22)

Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Uddevalla kommuns friluftsplan presenteras och diskuteras

Uddevalla kommun har under det gångna året tagit fram en friluftsplan som ska vägleda det kommunala friluftslivsarbetet fram till 2030.

Planen är ett strategiskt dokument vilket innebär att det är inriktat på att staka ut en väg framåt, och inte beröra frågan hur det praktiskt ska gå till. I planen anges det övergripande politiska målet med friluftslivsarbetet, samt sex utpekade områden som tillsammans ska säkra ett hållbart friluftsliv för våra medborgare i enlighet med det övergripande målet.

HAr du som medlem synpunkter är du välkommen att höra av dig till hans.rengman@friluftsframjandet.se

Remissutgåva_Hållbart friluftsliv_Uddevalla kommuns friluftsplan 2030.pdf

Följebrev_förening organisation_friluftsplan-1.pdf