Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Kontaktuppgifter lokalavdelningen

Välkommen att delta i vår verksamhet. Vårt största fokus är barnverksamhet, men vi har också mountainbikegrupper samt öppna aktiviteter, dit alla är välkomna utan anmälan. Föreningen har sitt säte vid Råda säteri och medverkar i att driva Häsjönäs lägergård i Härskogen. Välkommen att kontakta oss via e-post till molnlycke@friluftsframjandet.se

Ordförande: Tove Myrbäck (tove.myrback@friluftsframjandet.se)

Kassör: Philippa Rörby (phillipa.rorby@friluftsframjandet.se)

Sekreterare: Leonie Ekengren

Ledamöter: Karin Sandblad, Robert Rodén, 

Suppleant: Anna Landfors Limdal

 

Grenledare barnverksanheten: Karin Saltin, Malin Arne

Grenledare mtb: Linus Myrbäck 

 

Plusgiro:
72 29 89-1

Organisationsnummer:
852000-8189