Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Aktuellt

Styrelserna för Mark och Borås LA föreslår en sammanslagning av de båda lokalavdelningarna för att stärka och utveckla vår verksamhet inför framtiden samt för att bredda utbudet av aktiviteter.

Styrelserna för lokalavdelningarna (LA) i Mark och Borås, med stöd av Anna Haglund, som är verksamhets-utvecklare vid Friluftsfrämjandet Region Väst, för diskussioner om en sammanslagning av lokalavdelningarna.

Styrelsernas gemensamma bedömning är att en sammanslagning skulle göra Friluftsfrämjandet i Sjuhärad starkare inför framtiden både när det gäller att behålla och att utveckla den verksamhet vi bedriver.

Tillsammans har de båda LA ca 500 medlemmar och vi har friluftsverksamhet inom Barn, Familj, Vandring, Klättring, Kanot/Kajak och Skridskor. Den verksamhet för t ex barn och familjer som finns såväl i Borås som i Mark kommer att finnas kvar på båda platserna också framöver och ledarna kommer att fortsätta att verka lokalt. Den verksamhet som idag inte finns inom respektive LA kommer att expandera så fort vi får fram tillräckligt med ledare för detta.

Vi tror att det kan vara stimulerande och utvecklande för våra ledare inom de olika verksamheterna att träffa varandra för att utbyta tips och erfarenheter. Genom sammanslagningen blir det både fler ledare och en del nya verksamhetsgrenar. Medlemmar och andra intresserade får tillgång till ett bredare och större utbud av verksamheter, jämfört med nu.

Styrelserna för båda LA har för avsikt att föreslå respektive årsmöte att en sammanslagning görs och att den gemensamma föreningen i fortsättningen ska heta ”Friluftsfrämjandet Sjuhärad lokalavdelning”. Årsmöten i Borås och Mark kommer att äga rum under första kvartalet 2018 och om båda årsmötena så beslutar kommer den gemensamma LA att konstitueras och börja verka snarast möjligt därefter. Därför är det viktigt att du kommer till årsmötet och gör din röst hörd.

Årsmöte i Mark LA kommer att hållas den 22 februari klockan 19:00 på gymnasieskolan Kunskapens Hus i Skene i Spegelsalen (D 125) och du kan anmäla dig här på vår webbsida www.friluftsframjandet.se/mark.

Förutom i Mark och Borås finns i Sjuhärad en LA i Ulricehamn. I Ulricehamn är man positiv till ett närmare samarbete inom Sjuhärad, men vill avvakta med att gå med i en ny och utvidgad LA.

Mer information om planerna på sammanslagning kan fås av:

•   Ulf Andrén, Mark LA - ulf.andren@friluftsframjandet.se / 0708-708076

•   Per-Åke Karlsson, Borås LA - perake.karlsson@telia.com / 0702-770760

Eller från andra ledamöter i de båda styrelserna. För kontaktuppgifter, se respektive LAs webbsida.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen