Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

 • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
 • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Aktuellt - Extra årsmöte!

Friluftsfrämjandet Mark LA kallar medlemmarna i Borås LA och Marks LA till ett extra årsmöte den 16 maj

Borås LA och Mark LA har vid sina respektive årsmöten beslutat att de båda lokalavdelningarna skall slås samman till en gemensam lokalavdelning. För att välja styrelse till denna förening kallar vi nu till ett extra årsmöte den 16 maj klockan 18:30 i Viskadalens Folkhögskola, Seglora.

Styrelsens förslag i sin helhet kommer att offentliggöras på både Borås och Marks webbsidor inom kort.

Här kan du anmäla dig till det extra årsmötet.


STYRELSENS FÖRSLAG TILL EXTRA ÅRSMÖTET 16 MAJ 2018

Bakgrund

Årsmötena i Borås LA och Mark LA har beslutat att de båda lokalavdelningarna skall slås samman till en gemensam lokalavdelning för att vi inför framtiden skall bli starkare både när det gäller att behålla och att utveckla verksamheten.

Besluten som togs vid respektive årsmöte innebär följande:

 • Borås LA lägger ner all verksamhet och denna fortsättningsvis bedrivs inom Mark LA
 • Borås LAs medlemmar och tillgångar överförs till Marks LA
 • Mark LA, efter inkluderandet av Borås LA, byter namn till ”Friluftsfrämjandet Sjuhärad LA”
 • Sittande styrelse får i uppdrag att ta fram förslag till ny styrelse i sammarbete med Borås LA
 • Ett extra årsmöte utlyses för val av och tillsättande av nya styrelsen

Den nya lokalavdelningen har, efter sammanslagningen, ca 500 medlemmar och bedriver frilufts­verksamhet inom Barn, Familj, Vandring, Klättring, Kanot/Kajak och Skridskor. Den verksamhet för t.ex. barn och familj som finns såväl i Borås som i Mark kommer att finnas kvar på båda platserna också framöver och ledarna kan fortsätta att verka lokalt. Den verksamhet som inte finns inom respektive LA kommer att expandera så fort vi får fram tillräckligt med ledare för detta.

Vid denna extra årsstämma skall den nya styrelsen väljas och i direkt anslutning efter årsmötet kommer den valda styrelsen att hålla ett konstituerande möte.

Styrelsens förslag

Styrelsen i Mark LA och styrelsen i Borås LA nominerar tillsammans följande personer till den nya styrelsen:

 • Ulf Andrén, Mark LA – Ordförande 1 år
 • Per-Åke Karlsson, Borås LA – Ledamot 2 år (vice ordförande)
 • Åsa Johansson, Mark LA – Ledamot 2 år
 • Gunvor Åkesson, Borås LA – Ledamot 1 år
 • Maria Pedersen, Mark LA - Ledamot 1 år
 • Jerker Kryander, Borås LA - Suppleant
 • Svante Brandin, Mark LA – Suppleant
 • Peter Nikumaa, Mark LA – Suppleant

 

Varför en sammanslagning?

Styrelserna för lokalavdelningarna (LA) i Mark och Borås, med stöd av Anna Haglund, som är verksamhets-utvecklare vid Friluftsfrämjandet Region Väst, fört diskussioner om en sammanslagning av lokalavdelningarna.

Styrelsernas gemensamma bedömning är att en sammanslagning skulle göra Friluftsfrämjandet i Sjuhärad starkare inför framtiden både när det gäller att behålla och att utveckla den verksamhet vi bedriver.

Tillsammans har de båda LA ca 500 medlemmar och vi har friluftsverksamhet inom Barn, Familj, Vandring, Klättring, Kanot/Kajak och Skridskor. Den verksamhet för t ex barn och familjer som finns såväl i Borås som i Mark kommer att finnas kvar på båda platserna också framöver och ledarna kommer att fortsätta att verka lokalt. Den verksamhet som idag inte finns inom respektive LA kommer att expandera så fort vi får fram tillräckligt med ledare för detta.

Vi tror att det kan vara stimulerande och utvecklande för våra ledare inom de olika verksamheterna att träffa varandra för att utbyta tips och erfarenheter. Genom sammanslagningen blir det både fler ledare och en del nya verksamhetsgrenar. Medlemmar och andra intresserade får tillgång till ett bredare och större utbud av verksamheter, jämfört med nu.

Förutom i Mark och Borås finns i Sjuhärad en LA i Ulricehamn. I Ulricehamn är man positiv till ett närmare samarbete inom Sjuhärad, men vill avvakta med att gå med i en ny och utvidgad LA.

Mer information om planerna på sammanslagning kan fås av:

 • Ulf Andrén, Mark LA - ulf.andren@friluftsframjandet.se / 0708-708076
 • Per-Åke Karlsson, Borås LA - perake.karlsson@telia.com / 0702-770760

Med vänliga hälsningar

Styrelsen