Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

 • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
 • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Sammanslagning med Mark LA!

Friluftsfrämjandet Borås LA har nu gått samman med Mark LA och bildar den nya lokalavdelningen Sjuhärad.

Friluftsfrämjandets lokalavdelningar i Borås och Mark har gått samman till en gemensam lokalavdelning, Sjuhärad LA, för att vi inför framtiden skall bli starkare både när det gäller att behålla och att utveckla verksamheten. Den nya lokalavdelningen har efter sammanslagningen ca 500 medlemmar och bedriver friluftsverksamhet inom Barn, Familj, Vandring, Klättring, Kanot/Kajak och Skridskor.

Den verksamhet för t.ex. barn och familj som finns såväl i Borås som i Mark kommer att finnas kvar på båda platserna också framöver och ledarna kan fortsätta att verka lokalt. Den verksamhet som inte finns inom respektive LA kommer att expandera så fort vi får fram tillräckligt med ledare för detta. Genom sammanslagningen blir det både fler ledare och en del nya verksam­hetsgrenar. Medlemmar och andra intresserade får tillgång till ett bredare och större utbud av verksamheter.

Styrelsen består av personer från båda lokalavdelningarna:

 • Ulf Andrén, Sätila – Ordförande 1 år
 • Per-Åke Karlsson, Borås – Ledamot 2 år (vice ordförande)
 • Åsa Johansson, Kinna – Ledamot 2 år (sekreterare)
 • Gunvor Åkesson, Gånghester – Ledamot 1 år
 • Maria Pedersen, Fotskäl - Ledamot 1 år (kassör)
 • Jerker Kryander, Sjömarken - Suppleant
 • Svante Brandin, Örby – Suppleant
 • Peter Nikumaa, Örby – Suppleant

Mer information kan fås av Ulf, Per-Åke eller från någon av de andra i styrelsen.

 • Ulf Andrén - ulf.andren@friluftsframjandet.se / 0708-708076
 • Per-Åke Karlsson - perake.karlsson@telia.com / 0702-770760

 


Varför en sammanslagning?

Styrelserna för lokalavdelningarna (LA) i Mark och Borås, med stöd av Anna Haglund, som är verksamhets-utvecklare vid Friluftsfrämjandet Region Väst, fört diskussioner om en sammanslagning av lokalavdelningarna.

Styrelsernas gemensamma bedömning är att en sammanslagning skulle göra Friluftsfrämjandet i Sjuhärad starkare inför framtiden både när det gäller att behålla och att utveckla den verksamhet vi bedriver.

Tillsammans har de båda LA ca 500 medlemmar och vi har friluftsverksamhet inom Barn, Familj, Vandring, Klättring, Kanot/Kajak och Skridskor. Den verksamhet för t ex barn och familjer som finns såväl i Borås som i Mark kommer att finnas kvar på båda platserna också framöver och ledarna kommer att fortsätta att verka lokalt. Den verksamhet som idag inte finns inom respektive LA kommer att expandera så fort vi får fram tillräckligt med ledare för detta.

Vi tror att det kan vara stimulerande och utvecklande för våra ledare inom de olika verksamheterna att träffa varandra för att utbyta tips och erfarenheter. Genom sammanslagningen blir det både fler ledare och en del nya verksamhetsgrenar. Medlemmar och andra intresserade får tillgång till ett bredare och större utbud av verksamheter, jämfört med nu.

Förutom i Mark och Borås finns i Sjuhärad en LA i Ulricehamn. I Ulricehamn är man positiv till ett närmare samarbete inom Sjuhärad, men vill avvakta med att gå med i en ny och utvidgad LA.

Mer information om planerna på sammanslagning kan fås av:

 • Ulf Andrén, Mark LA - ulf.andren@friluftsframjandet.se / 0708-708076
 • Per-Åke Karlsson, Borås LA - perake.karlsson@telia.com / 0702-770760

Med vänliga hälsningar

Styrelsen