Covid-19 och Friluftsfrämjandet (Uppdaterad 2022-01-10)

Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Skogsmulle i förskolan

2016-07-13

Friluftsfrämjandet i förskolan med Skogsmulle i förskolan och I Ur och Skur är idag två av Sveriges mest framgångsrika uteverksamheter i förskolan, som varje år skänker glädje till tusentals barn och deras pedagoger.

I dag är Skogsmulle i förskolan och I Ur och Skur två av Sveriges mest framgångsrika uteverksamheter i förskolan, som varje år skänker glädje till tusentals barn och deras pedagoger. Med vår beprövade utomhuspedagogik som redskap tillgodoses barnens möjlighet till rörelse och stimulerar deras tänkande, samtidigt som läroplanens intentioner levandegörs. Utöver detta får barnen med sig viktiga kunskaper och värderingar kring natur och miljö som de med stolthet bär med sig vidare i livet!

Genom Friluftsfrämjandet i förskolan erbjuder vi dig två olika alternativ för samarbete, I Ur och Skur eller Skogsmulle i förskolan. Mer information om hur du tecknar ett samarbetsavtal med oss kan du läsa på

https://www.friluftsframjandet.se/detta-gor-vi/forskolor-och-skolor/skogsmulle/Sa-blir-ni-skogsmulleforskola/

Nu erbjuder vi den pedagogiska utbildningen till er som tecknar ett Skogmulle i förskolan-avtal. Utbildningen omfattar två dagar och kommer att genomföras på Härsjönäs Lägergård i Lerum. Utbildningskostnad 3 500 kr per deltagare. För att kunna delta på utbildningen måste förskolan först teckna ett samarbetsavtal. Detta kostar 500 kr per år plus 40 kr per barn. I summan ingår medlemskap hos Friluftsfrämjandet för de pedagoger och barn som godkänner detta.

Vi ser fram emot ett samarbete framöver!

Nästa utbildningstillfälle är 14 och 23 september 2021.

För frågor angående utbildningen, kontakta:

Verksamhetsledare Anna Haglund
E-post anna.haglund@friluftsframjandet.se