Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Hitta Vilse med Civilförsvarsförbundet - digital kvällskurs

I samarbete med Studiefrämjandet Skåne-Blekinge

Uppdaterad 2021-06-16

Vi återkommer när de preliminära datumen 7 och 15 september (samma kurs vid 2 tillfällen!)  och plats är spikat men du kan anmäla ditt intresse redan nu genom att att mejla kansliet på lund@friluftsframjandet.se

Denna kurs är inriktad på ledare i barngrupper men du som leder tonårigar kommer också ha stor glädje av den.

Kostnad: gratis för aktiva ledare i Lunds lokalavdelning
För vem: I första hand Lunds ledare i dessa barngrupper (Familj, Knytte, Mulle, Strövare, Lufsare, Äventyrliga Familjen) samt ledare för Studenter, TVM och Äventyrliga Vuxna (prioriterade). I mån av plats är även alla andra ledare i vår lokalavdelning välkomna.
Värt att notera: Vid behov om många ledare från en och samma barngrupp anmäls kommer kansliet välja ut 1 ledare/grupp så att så många grupper som möjligt ges tillfälle att få en utbildad ledare.
Beskrivning: Hitta Vilse är en av våra mest uppskattade utbildningar! Här får du lära dig hur du för vidare Civilförsvarsförbundet barnsäkerhetskoncept till barnen i din grupp. Kursen lär dig lära ut till barnen vad man ska göra om man går vilse och vad du som ledare ska göra om barn/deltagare går vilse. Med rätt kunskap är det enkelt att minska olycksrisker och hantera krissituationer.
Du får på ett roligt, spännande och pedagogiskt sätt lära dig om säkerhet och krishantering. Om ett barn plötsligt upptäcker att det är vilse utan vuxna i närheten, uppstår ofta en skrämmande situation. Rädslor och känslan av att vara övergiven och hjälplös gör att barn ofta beter sig irrationellt ur ett vuxenperspektiv.
Kursen ger dig viktiga kunskaper om barns sårbarhet och vad du själv kan göra för att minska den. Du lär dig också hur de fysiska och psykiska grundbehoven påverkar barns och vuxnas reaktioner både i en krissituation och i vardagen, och vad som gör barn mer utsatta.
Efter avslutad utbildning får du handledningsmateriel samt diplom så du kan omsätta dina kunskaper med dina medledare och barnen i praktiken dvs. du lär barnen hur de ska göra för att klara en vilsesituation och öka möjligheten att snabbt bli hittad.
Max antal platser
: 25 per kväll (det går bra att stå i kö för reservplats)
Plats: Digitalt via Zoom (kräver inget konto eller inloggning men du behöver tillgång till dator, skärmplatta eller mobiltelefon med kamera och mikrofon)
OBS! inbjudan skickas till den mejl du angett i medlemsregistret (kan vara annorlunda än den du angett i SportAdmin)
När: vi återkommer
Kursledare: Åsa Hagelberg från Civilförsvarsförbundet
Frågor: info@civil.se
Anmälan: Senast XXX för alla ledare.
Anmäl via mejl till kansliet