Covid-19 och Friluftsfrämjandet (Uppdaterad 2021-09-22)

Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Bli funktionär

Friluftsfrämjandet i Lund är en stor förening (över 2600 medlemmar) med många aktiviteter för barn, ungdomar och vuxna. För att kunna fortsätta att utveckla vår verksamhet på ett bra sätt behöver vi, utöver ledare till våra grupper, ideell hjälp till några viktiga och prioriterade områden.

Vi skulle bli väldigt glada om du kan och vill hjälpa till med något arbetsområde, och ber dig då vänligen att kontakta oss på kansliet via mejl lund@friluftsframjandet.se eller direkt till huvudansvarig för mer information.

Område Beskrivning Huvudansvarig/a
Stockstugan Vår mysiga stuga i Skrylle. Används av våra barn- och ungdomsgrupper samt hyrs ut till skolor/föreningar. Hjälp behövs med allmän skötsel, planering av inköp m.m.

Henke Lindberg
via kansliet
lund@friluftsframjandet.se

Kanoter och kanotförråd Vi äger och förvarar kanoter samt släp vilka används av våra grupper samt kan hyras av ledare. Hjälp behövs med allmän skötsel, inventering, planering av inköp m.m.

Oskar Fällman, Krister Jacobsson och Jonas Håkansson
kanot.lund@friluftsframjandet.se

Materiel För ett aktivt friluftsliv har vi mycket utlåningsmateriel som våra grupper, skidläger och fjällvandringar har tillgång till. Vi behöver hjälp med vård/inventering av materiel (tält, friluftsprylar etc.), planering av inköp, utlåning m.m.

Johan Kannesten
via kansliet
lund@friluftsframjandet.se

Sponsorer och fonder För att kunna erbjuda utbildningar och bra materiel söker vi pengar från olika håll. Hjälp behövs med ansökningar till fonder, hitta sponsorer till olika aktiviteter, ex. läger.

Kansliet
lund@friluftsframjandet.se

Utbildning Det är vårt mål att ha välutbildade ledare som kan ge våra deltagare fantastiska och säkra upplevelser ute i naturen. Vi behöver hjälp med att planera och genomföra utbildningar/fortbildningar för våra ledare.

Kansliet
lund@friluftsframjandet.se

 

KG KG är föreningens samlingslokal i Lund som används flitigt av ungdomarna samt för olika möten. Vi behöver hjälp med allmän skötsel, underhållsplan för lokalen, planering av inköp m.m.

Markus Arebom
markus.arebom@friluftsframjandet.se

IT/ Kommunikation Att nå ut till våra ledare och medlemmar samt till allmänheten är viktigt för utvecklingen av vår verksamhet. Hjälp behövs med förbättring av hur vi bäst använder IT och olika kommunikationskanaler (Facebook m.m.), vidare implementering av vår hemsida, samt uppdatering och flöde på vår hemsida/sociala medier.

Vakant
lund@friluftsframjandet.se

Camp Eld Vårt årliga storläger där alla i föreningen kan samlas kring aktiviteter i Skrylle. Hjälp behövs med planering, inköp, funktionärer på dagen m.m.

Adam Probert
adam.probert@friluftsframjandet.se