Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Välkomna på årsmöte den 14/3 2019

2019-02-14

Styrelsen kallar och hälsar alla medlemmar i Friluftsfrämjande Lund välkomna till årsmöte 2019! Vi umgås, tar del av föreningens framgångar under 2018 och påverkar framtiden!

TID OCH PLATS

Datum:                           Torsdag 14 mars 2019
Tid:                                18.00 – 20:30
Plats:                             Vår föreningslokal i Klostergården (KG)
Adress:                          Virvelvindsvägen 4 K i Lund
Parkering:                      Stor parkeringsplats vid Sunnanväg

PROGRAM

18.00-18.30                    Vi öppnar dörrarna, bjuder på fika och umgås
18.30-20.30                    Årsmöte
20:30-20:45                    Konstituerande möte (endast nyvald styrelse)

ANMÄLAN

Önskar du fika ber vi dig anmäla dig (+ange ev. allergier) via mejl* senast 10/3

*lund@friluftsframjandet.se

FÖRSLAG TILL MOTIONER

Förslag till motioner att behandlas vid mötet ska inkomma via mejl* till styrelsen senast 3 veckor före mötet, d.v.s. 21/2 2019

*lund@friluftsframjandet.se

ÅRSMÖTESHANDLINGAR

Dagordning, valberedningens förslag till styrelse och revisorer, aktuella stadgar samt verksamhetsberättelse för 2018 finns tillgängliga här på hemsidan senast 28/2 2019 (se dokument nedan).

DOKUMENT

Kallelse

Dagordning

Valberedningens förslag

Stadgar

Verksamhetsberättelse för 2018

Resultat-och balansräkning, Allmänna uppgifter, Styrelsen underskrifter samt Revisionsberättelse kan rekvireras från kansliet