Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

 • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
 • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Ansvar som ledare

Som ledare har man ett visst ansvar. Här försöker vi göra det tydligt vilket ansvar man har i olika typer av ledarroller.

Grenledare

 • Samordna och hålla kontakt mellan grupperna och styrelsen.
 • Påminna grupperna om att skicka in pengar till kassören.
 • Lämna över grupperna till nästa steg (grenledaren samt ledarförteckning).
 • Introducera nya ledare för nya grupper (infomöte tillsammans med Infogruppen) + ev ”extraledare” att sätta in i ny grupp som stöd. Namnge gruppledare till ledarförteckningen.
 • Förslag: arrangera ”Äventyrsdagar” dvs träffar med alla ledare i grenen där idéer meddelas kring barnens ålder i grenen till ledarna i grenen ex. strövare: kniv, eld & yxa. Lufsare: kanot, övernattning (ta hjälp av ledare i er gren)
 • Gamla ledare som slutat meddelas till ledarförteckningsansvarig.
 • Besöka grupperna vid deras träffar i mån av tid.

Gruppledare

 • Hålla i planering av gruppens träffar och håll i träffarna för gruppen. Hör av er till grenledaren för stöd om det behövs.
 • Läs månadsmailet - där finns viktig information från styrelsen.
 • Gå utbildning! Vi vill att alla våra ledare ska vara utbildade!
 • Maila terminsprogrammet till lodde-kavlinge@friluftsframjandet.se vid terminsstart.
 • Samla in pengar för terminsavgiften från gruppen och sätt in pengar för varje termin till Kassören direkt när alla betalat på postgiro: 899029-3.
 • Skicka in närvarokort till lodde-kavlinge@friluftsframjandet.se vid terminsslut.
 • Kontrollera medlemskap för samtliga medlemmar i gruppen. Antingen får medlemmarna visa upp medlemskort el så kan ni som ledare söka i medlemsregistret. Under Mina sidor->Verktyg->Medlemssök. Vid avancerad sök så kan man ange ålderspann och lokalavdelning så det blir lätt att hitta alla på en gång.
 • Hör av er till grenledaren om någon ledare börjar el slutar och när ni behöver stöd.

Ledare

 • Delta i planering av gruppens träffar och håll i träffarna för gruppen. Hör av er till grenledaren för stöd om det behövs.
 • Läs månadsmailet - där finns viktig information från styrelsen.
 • Gå utbildning! Vi vill att alla våra ledare ska vara utbildade!