Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Styrelse

Styrelsen för Blentarp-Sövde Lokalavdelning 2017

Ordförande

Maria Howding, 0707-525671
maria.howding@hotmail.se

Vice Ordförande

Roger Lindgren, 0733-361418
roger.lindgren@tetrapak.com

Kassör

Lars Ohlsson
lbo@sjobo.nu

Sekreterare

Anders Severinson, 0705-889692
anders.severinson@sjobo.nu

Ledamot

Ebba Jönsson
e99jonsson@gmail.com

Ledamot

Björn Malmberg, 070-532 78 87
malmbergbjorn@gmail.com

Ledamot

Malin Fredriksson
malin13235@hotmail.com

Suppleant

Lotta Forsberg
forslottaberg@hotmail.com

Suppleant

Marcus Sjöholm
paulmarcusazelec@gmail.com

Suppleant

Eva Pettersson
eva.sovde@gmail.com

Revisorer

Cecilia Andersson, cecilia@lokadal.se
med personlig ersättare Anette Ahnelöf

Hein Scholten, hein.scholten@telia.com
med personlig ersättare Barbro Landell

 

Valberedningen  

Stefan Howding, showding@hotmail.com, Sammankallande

Kimberly Wilson, wilson.kimberly@hotmail.com