Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Terminsuppstart - Covid 19

8 februari 2021:

Styrelsen har idag fattat beslutet att tidigare begränsning för antalet barn (födda 2002 eller senare) hävs. Vi gör så under uppfattningen att vi följer existerande riktlinjer från samtliga myndigheter. Som en effekt kan vi nu hänvisa till Friluftsfrämjandets gemensamma riktlinjer. 

https://www.friluftsframjandet.se/aktuellt/covid19/

Kort sammanfattning av riktlinjer samt länkar till råd och riktlinjer (Om riktlinjerna i länkarna skiljer sig åt så är det de hårdare som gäller).

  • Personer som deltar i verksamheten ska vara friska.
  • Verksamheten ska genomföras utomhus (eller digitalt).
  • Fysiskt avstånd på minst en armlängd upprätthållas mellan deltagare.
  • Trängsel och folksamlingar ska undvikas.
  • Storleken på grupper är maximalt 8 personer för deltagare födda 2001 eller tidigare.
  • Resor till och från aktiviteten ska göras med minimal risk för smittspridning (undvik samåkning och kollektivtrafik).
  • Utrustning ska inte delas.

https://www.friluftsframjandet.se/aktuellt/covid19/

https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/vanligafragoromcoronavirusochidrott/folkhalsomyndighetenharbeslutatomnyanationellaallmannarad.vadinnebardeforidrotten

https://www.1177.se/Skane/aktuellt/aktuellt-i-skane/nationella-skarpta-rad-ersatter-skanes-lokala-rad/