Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Vårt friluftsmiljöarbete

Friluftsfrämjandet Region Öst arbetar med friluftsmiljöfrågor i olika sammanhang.

Regionens arbetsgrupp

I regionens arbetsgrupp för friluftsmiljöfrågor ingår Eivor Folkesson (Vadstena), Martha Wägéus (Jönköping), Ann-Christin Wallin (Gotland), Anders Ohlsson (Örebro), Stig Strömer (Västervik) och Nils Ragnar Samuelsson.

För övergripande friluftsmiljöfrågor är Eivor Folkesson (Vadstena) kontaktperson, eivor.folkesson@gmail.com

Nätverk friluftsmiljö

Friluftsfrämjandet Region Öst är representerade i följande sammanhang.
(listan är under uppdatering).

Friluftsfrämjandets nationella Friluftsmiljöråd. Eivor Folkesson (Vadstena).

Östergötlands naturvårdsråd. Eivor Folkesson (Vadstena.) Länk till mer information.

Östergötlands friluftsnätverk. Eivor Folkesson (Vadstena.) Länk till mer information.

Kontinuitetsskog i Östra Vätterbrantern. LONA-projekt 2018-2021. Friluftsfrämjandets representant är Martha Wägeus (Jönköping). 

Länens viltförvaltningsdelegationer

En viltförvaltningsdelegation ska besluta om övergripande riktlinjer för bl.a. viltförvaltningen inom sitt län. En ledamot som representerar friluftsintresset utses efter förslag av berörda intresseorganisationerna i länet. För varje ledamot ska det finnas en ersättare.

Jönköpings län. Frliuftsfrämjandet delar friluftsintresset med Smålands Orienteringsförbund. För perioden 2017-2019 är det Martha Wägeus som innehar posten.

Kronobergs län. Frliuftsfrämjandet delar friluftsintresset med Smålands Orienteringsförbund. För perioden 2019-2022 är det Hans Sjögren (Smålands Orienteringsförbund) som är ordinarie ledamot.

Örebro län. Friluftsfrämjandet representerar friluftsintresset 2019-2022: Peter Lindström (ordinarie, Örebro), Jessica Dahl (suppleant, Örebro). 

Östergötlands län. Friluftsfrämjandet delar friluftsintresset med Östergötlands Orienteringsförbund. Georg Andersson (Jursla/Åby) var representant 2017-2019. 

Övrigt

Studiefrämjandet Småland Gotland. Suppleant 2018. Klas Qvarnström (Växjö).