Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Rapport från Årsmötet

2017-03-06

Rapport från Friluftsfrämjandets årsmöte 3 mars 2017 på Värsnäsgården.

 Ordföranden Ulla Ericson hälsade alla välkomna till årsmötet.

Därefter inleddes årsmötet enligt dagordningen vilken godkändes av de närvarande medlemmarna.

Under 2016 har det varit stora utgifter p.g.a.

1. Bakterietillväxt i dricksvattnet vilket nu är åtgärdat.

2. Fasaden har målats, åtgärdat.

3. Tre luftvärmepumpar har installerats vilket beräknas resultera i energibesparing samt jämnare uppvärmning.

För målningen och luftvärmepumparna har Föreningen beviljats 50% av kostnaderna i form av extra investeringsbidrag av Kalmar Kommun.

Resultatrapporteringen visade på ett underskott.

Förslag på reparationer och underhåll under år 2017 är målning av toaletterna.

Medlemsantalet har ökat till 237 st under 2016.

Något färre medlemmar deltog (24 st ) på årsmötet vid jämförelse mot förra året.

Einar Gustafsson avtackades som styrelsemedlem men kommer att kvarstå som en oberoende rådgivare.

I år firar Friluftsfrämjandet 125 år och Mulle 60 år. Planering för firandet kommer att ske under våren.

Ulla Ericson avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Efter mötet dukades en supé fram.